Muhaceret Anıtı

0
45
Abhazya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile
Muhaceret Anıtı için açık proje yarışması ilan edilmiştir

1. Yarışma Organizasyonu
1.1. Açık yarışma Bakanlar Kurulu tarafindan düzenlenecektir. 
1.2. Yarışma ile ilgili tüm sorular ve proje çalışmaları;
Abhazya Cumhuriyeti
Kültür Bakanlığı
Sukhum Lakoba cad. No: 21
adresine ulaştırılmalıdır.
2. Yarışma Programı
2.1. Açık yarışma ilanı en iyi muhaceret anıtı projesi için yapılacaktır.
2.2. Yarışma projeleri aşağıda belirtildiği gibi sunulur.
    – Planın 1/200 ölçeğinde orijinal kopyası.
    -Ön görünüş planı 1/10 ölçeğinde.
    -Maket 1/200 ölçeğinde
    -Sunuş malzemeleri kalın karton veya benzeri bir malzeme üzerine renkli veya siyah-beyaz            olarak görüntülenmeli.
    -Anıt hakkında bir kompozisyon yazısı.
    -Heykelin maketi 1/10 ölçeğinde.
3. Yarışma Şartları
3.1. Açık yapılan yarışmaya sanat kuruluşarının yanı sıra kişisel katılım da olabilecektir.
3.2. Birinci seçilecek proje için konulan ödül 100.000 rubledir.
3.3. Projenin inşaası sürecinde yapılacak her türlü değişiklik, proje sahibinin, Abhazya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı’nın ve İmar İnsaat Genel Müdürlüğü’nün onayları alınarak yapılacaktır.
3.4. Yarışmanın sonucu kurulan Devlet Komisyonunca belirlenir.
3.5. Birincilik ödülü komisyonun onayından sonraki bir ay içerisinde sahibine verilecek ve proje organizatörlerin mülkü haline geçecektir.
3.6. Jüri üyeleri yarışmaya katılamaz ve yarışmacılara tavsiyede bulunamaz.
Ayrıntılı bilgi için:
Abhazya Cumhuriyeti Geri Dönüş Devlet Komitesi Başkanlığı kutarba@rambler.ru
Organizasyon Komitesi:
Lakrba L.I                    Başbakan Yardımcısı (Komite Başkanı)
Logua N C                 Kültür Bakanı
Mukba A K                  Geri Dönüş Devlet Komitesi Başkanı
Gogua S N                  Milletvekili   
Arsba M G                  A.C. İmar Müdürlüğü Başkanı
Cenia V V                  Ressamlar Birliği Başkanı
Zantaria T V                Mühendisler Birliği Başkanı

 

Sayı : 2008 07

Yayınlanma Tarihi: 2008-07-01 00:00:00