Paslı bir tabelanın hatırla dediği…

0
518

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda, ulus-devlet oluşturma çabası içinde Türklük ön plana çıkarılmıştı. Kurtuluş Savaşı döneminde Meclis zabıtlarına da geçen Meclisi oluşturanların farklı dil ve dinden insanlar oldukları ve bunların birbirlerine saygı duyacakları anlayışı yerini tek millet, tek dil anlayışına bırakmıştı.

‘Yurttaş Türkçe Konuş’ sloganı da bu anlayışın bir ürünü idi. Anadolu’nun her köşesinde propaganda sürerken köylere de tabelalar asılmıştı. Düzce köylerinden birine asılan tabela, üzeri kazınmış olmasına karşın hala okunabiliyor.

Bu vb. baskılarla anadil kullanımı engellenmiş ve Türkiye renklerini oluşturan etniklerin asimilasyon süreci hızlandırılmıştır.

Arşiv: Hikmet Neğuç

 

Sayı : 2008 08