Köy Tanıtımı: Çeçen Kazancık Köyü

0
1635

Kazancık Köyü, 1864- 1865 yıllarında Kafkasya’dan Türkiye’ye göç eden Çeçenler tarafından kurulmuştur. Köyün ilk kurulduğu tarihteki hane adedi 7 iken, zamanla başka Çeçenler’in de köye yerleşmeleriyle 60 ila 80 hanelik ir köy olmuş. Çeçenler bu köye geldikleri ilk 2- 3 yıl boyunca, köyün güney batısında bulunan, Kösreli dere ile Maruf derede, altları oyuk kayalıkları kendilerine sığınak yaparak barınmışlardır.

Kazancık köyü halkı, son derece çalışkan, birbirlerine saygılı, örf, adet ve kültürlerine bağlı olarak yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Köyün kuruluşundan 1967 yılına dek, köyde hiç cinayet işlenmemiştir. Aralarında kavga bulunanların sorunları, kültüre ve teamüllere uygun şekilde, resmiyete intikal etmeden çözüm bulmuş ve işler tatlıya bağlanmıştır.

Çeçenler, birbirlerine son derece saygılı oldukları gibi akrabalık ilişkileri de çok sıkıdır. Kardeş torunları ŞİÇİ, kardeş torunları MEHÇİ gibi isimlerle adlandırılmıştır. Ayrıca kendilerinin kök isimleri vardır ve bu isimler Kafkasya’dan miras kalmıştır (Benoy, Ekkiy, Zonturoy, Nihloy, Çimhoy gibi) Bu kök isimler, Kafkasya’da bulundukları köyleri simgeler. Bu isimle anılan aileler, ezelden ebede değin kendilerini akraba addederler.

Kazancık’taki geleneksel bağlılıklar diğer Çeçen köylerinde de sürdürülüyor. 1950’li yıllardan sonra köylerden şehirlere doğru göçlerden Kazancık Köyü de etkilenmiş; köyde oturanların hane adedi 15’in altına düşmüştür. Pek de verimli olmayan köy arazisi, bugün kimseye yeterli olmamaktadır. Köyden göç eden insanlar, yine de köylerine ve geleneklerine bağlı kalmışlardır ve köyden de ayrı kalmamaya gayret göstermektedirler. Çoğunluk okumuş insanlardan oluşmaktadır. Bu köyden göç eden çok sayıda kişi, Sivas’a yerleşmiştir. İstanbul, Ankara, Şarkışla gibi nadiren başka şehirlere yerleşenler de vardır. Köyde, 1929 yılında kurulmuş bir jandarma karakolu mevcuttur. Elektrik, su ve her evde telefon vardır. Köy, Sivas anayoluna asfalt köy yoluyla bağlıdır. Ulaşımı kolay ve genelde kış şartlarında yolları açıktır. Köyde yaşayanlar, genelde tarımla iştigal etmektedirler; kısmen hayvancılık da yapılmaktadır.

Kazancık köyü muhtarlığına bağlı olarak yine Çeçenler’den oluşan iki adet mezra bulunuyor. ZEYNİ ve ALIŞLI adıyla bilinen mezralarda oturanlar, Kazancık Köyü’nden sonradan göç edenlerdir.

ttp://cecenya.forumportal.us

 

Sayı : 2008 09