Aykırı Sorular

0
526

Gazetemiz yayın kurulu üyesi Yalçın Karadaş, Türkiye aydınları ve özelde Çerkeslere yöneltmeyi planladığı sorular hazırlığının son aşamasında. Türkiye aydınları için sorulardan seçtiklerimizi ve çağrı yazısını sunuyoruz.

Aykırı Sorular İçin Davet

Merhaba Sn……………!

İnsan ilkel çağlardan beri bilmediği ve anlamadığı şeylerden korku duymuştur. Korkan insanların fazlalaşması dünya ve ülke için huzursuzluk ve tehlike demektir. Bilinmeyen, anlaşılmayan ortamlarda sevgi, saygı, güven ve istikrar kalmaz.

Ne yazık ki ülkemiz korkan insanlarının sayısını her geçen gün artırmakta. Bilinmezlik ve olaylara hakim olamama insanlarımızı mutsuz etmekte.

Ben de kendimce kafama takılan soruları alt alta yazdım ve sonrasında “bunların yanıtlarını en iyi kimler verebilir?” diye başka bir soru daha sordum. Birbiriyle aynı düşünmeyen ancak soruna ve çözümlere kafa yoran aydınlarımıza sormak istedim; yardım ederler mi diye?

Siz de bu aydınların en başındaki isimlerdensiniz ve çok kıymetli zamanınızı ayırıp, istediğiniz sayıda soruya vereceğiniz yanıtla ülkemizin daha anlayan ve mutlu insanlardan oluşmuş, uygar bir ülke olmasında katkı sunarsınız diye düşündüm.

Lütfen eğer değer görürseniz ekli sorulardan istediğiniz kadarının yanıtlarını aşağıdaki adreslere iletiniz.

Sonuçta ortaya yararlı bir eser çıkarsa onayınızla kitap haline getirilecektir.

Soru sormayı bilen, sorulardan korkmayan ve yaşadığı ülke ve dünyadaki tüm renklerle birlikte, barış içinde yaşamı kararlılıkla savunan insanlar ülkesi olalım istiyorum.

Saygı ve Teşekkürlerimle,

Yalçın Karadaş (Anzor Keref)

Mimar

Sorulardan seçmece:

21-Kentlerimiz neden sürekli olarak bir “şantiye” görünümündedir?

23-Sağlık ve eğitimin ticari meta haline gelmeleri doğal mıdır?

46-Dünyanın tamamında tek bir etnikten oluşmuş bir ulus ya da devlet var mıdır?

54-“Çerkes” dendiğinde aklınıza neler gelir?

65-Halkların kardeşliğinde büyük kardeş, küçük kardeş ayırımı var mıdır? Halklar hiyerarşisi yaratarak, ilerici, demokrat, aydın ya da solcu olunabilir mi?

66-Türkiye’nin en büyük gazetelerinden birinin logosunun altında “Türkiye Türklerindir” ibaresinin yer alması ne anlama gelir?

74-Tek dilli, tek kültürlü ulusal devlet, bir ulusun onuruyla ayakta kalabilmesinin tek seçeneği midir? Çok dilli, çok kültürlü, ama “birlikte” yaşamak mümkün değil midir?

 

Sayı : 2008 10