Dıjın Çurey’den Yeni bir Kitap

0
548

Kabardey Drama Tiyatrosunda, 16 yıl önce Türkiye’den anavatanına dönen Kabardey- Balkar (KB) Sosyal Bilimler Fakültesi akademisyeni Dıjın Çurey’in yeni kitabının kokteyli yapıldı.

Kafkas-Rus savaşında Anadolu’ya sürgün edilen Besleneyler’den ünlü Hititolog Ali Çurey’in kızı Dıjın Türkiye’de doğdu. Anne –babasından uzakta 1998 yılında KB Devlet Üniversitesi İngiliz Filolojisini bitirdi, iki yıl sonra ‘Ahmet Mithat Hağur’un eserlerinde Adıgeler’ isimli bitirme tezini verdi.

Dıjın’ın müziğe karşı ilgisi vardı. 1999 yılında Nalçık’taki müzik okuluna girdi ve Devlet Müzik Akademisi’ni bitirdi. Dünyaya dağılmış olan Adıgeler’in müzikal seslerini derlemeye başladı.

Dıjın anavatanına dönüşü sonrası kitap ve monografiler yazdı. Bunlardan bazıları: ‘Bjemiy Tiyatrosu -Бжьамий театрыр’(2005), Gök kuşağı (Лэгъупыкъу: lhegupıku) (2006) vd.

 ‘Türkiye’de yaşayan Adıge-Abhazlar’ın melodileri’ (Tыркум щыпсэу адыгэ-абхъаз лъэпкъ пшыналъэхэр), Dıjın’ın yedinci kitabı.

Dıjın’ı bu mutlu gününde “Горянка: Dağlı kadın” gazetesinin baş redaktörü Kanıkua Zarina ve Filoloji Profesörü Hakuaşe Andrey yalnız bırakmadılar.

 ‘Dıjın, zayıf ve cılız bir kız gibi görünse de yüreği ve aklı ile güçlü biri’ diye sözüne başladı H. Andrey. ‘Bu kızımızın düşüncesi hepimize kuvvet versin. Anne babası, arkadaşları olmadan yalnız başına geldi anavatanına, sağlam temellerle bağlandı. Adını ünlendirdi, babasına layık bir evlat oldu. Dıjın’ın Adıge milleti için yaptığı çalışmaların ne kadar değerli olduğunu biliyor ve zamanla daha çok anlaşılacağına inanıyorum. Şimdi bugün yaptığı işi içten kutluyorum. Bundan sonra da çalışmalarına devam edeceğine inanarak her şeyin gönlünce olmasını temenni ediyorum.’ diyerek sözlerini tamamladı.

Geceye, Adıge müziği ve tiyatro topluluğu Bjemiy, halk şarkılarını derleyen ve düzenleyen Hakhupaşe Amırkhan, Kabardinka’nın baş dansçılarından Bitouko Oksana ve Türkiye’den gelip Kaberdey-Balkar Devlet Üniversitesi’nde okuyan öğrencileri de katıldılar.

Kanıkua Anfisa, 22 ekim 2008 http://www.adyghepsale.ru/archives.htm

Çev: Curmıt Sebahattin

 

Sayı : 2008 10