Soru Önergesi

0
12

16 Ekim 2008
TBMM Başkanlığına
Aşağıdaki soru önergemin Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygıyla arz ederim.
Onur ÖYMEN
Bursa Milletvekili
Ülkemizde yaşayan ve çeşitli Kafkas ülkeleriyle ilişkilerini koruyan vatandaşlarımızın sayısının üç milyona yakın olduğu ifade edilmektedir. Bu vatandaşlarımızın bir bölümü yeterli ulaşım olanakları olmadığı için oradaki akrabalarını ziyaret etmekte büyük güçlük çekmektedirler. Bu arada Abhaz kökenli vatandaşlarımız Abhazya’yı ziyaret edebilmek için Rusya üzerinden çok uzun ve zahmetli bir yolculuğa katlanmak zorundadırlar. Evvelce Trabzon’la Sohum arasında yapılan gemi seferleri maalesef kaldırılmıştır. Keza Türkiye ile Sohum arasında uçak seferi yapılamamaktadır. Ulaşım alanındaki bu zorluklar Gürcistan hükümetinin koyduğu kısıtlamalardan kaynaklanıyor ise meselenin insani boyutunun Gürcü makamlarına anlatılarak ulaşım imkanlarının sağlanabileceği düşünülmektedir.
Hükümetin Trabzon ile Sohum arasında gemi seferlerinin yeniden başlatılması ve uçak seferlerinin başlatılması yolunda bir çalışması var mıdır?

Sayı : 2008 10

Yayınlanma Tarihi: 2008-11-01 00:00:00