‘Abhazyanın Dostları İnisiyatifi’nden İmza Kampanyası

0
485

Katılıyorsanız lütfen info@abhazyanindostlari.org‘ a kampanyayı destekliyorum deyip adınızı soyadınızı mail ile ya da 0216 532 59 88 e faks ile yollayınız.

Abhazya’ya ulaşım ambargosu kaldırılsın!

 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Makamına,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na,

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Makamına,

Aşağıda imzaları bulunan bizler akrabalık, dostluk ve iş ilişkisi içinde bulunduğumuz Abhazya Cumhuriyeti’ne gidiş-gelişlerimizin kolaylaştırılması için Trabzon-Sohum deniz ulaşımının yeniden açılmasını ve İstanbul-Sohum hava ulaşımının sağlanmasını talep etmekteyiz.

 Bilindiği üzere, 1991 yılında başlatılan Trabzon-Sohum gemi seferleri Abhazya-Gürcistan savaşı nedeniyle 14 Ağustos – 30 Eylül 1993 arasında kesintiye uğramış, savaştan hemen sonra yeniden sağlanan ulaşım, 1995’de uygulamaya konulan ambargo yüzünden durdurulularak günümüze kadar kapalı bırakılmıştır.

 Yine bilindiği üzere Abhazya’ya ambargo uygulaması geçen yıl Rusya tarafından kaldırılmıştır. 1993’den beri “de-facto” bağımsız ülke olarak varlığını sürdüren Abhazya, 26 Ağustos 2008’de Rusya’nın ve 4 Eylül 2008 tarihinde Nikaragua’nın tanımasıyla uluslararası hukuk açısından “de-jure” bağımsız ülke olmuştur.

 Trabzon-Sohum deniz ulaşımı ve İstanbul-Sohum hava ulaşımı bizlerin Abhazya’ya gidiş-gelişini kolaylaştırmaktan öte Türkiye’nin Abhazya ve diğer Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri ile ilişkilerine büyük katkı sağlayacaktır. Abhazya, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek ve hâlâ Rusya sınır kapısından ibaret bulunan dünya ile bağlantı imkânını çeşitlendirmek istemektedir. Hiç kuşku yok ki, Türkiye’den Abhazya’ya doğrudan ulaşım imkânının sağlanması, Abhazya’yı ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel açıdan Türkiye’ye yakınlaştıracak en etkin yoldur.

 Türkiye’nin sesimizi duyarak, Abhazya’ya yönelik ambargoyu kaldıracağına ve bize en kısa süre içinde Abhazya’ya doğrudan ulaşım imkânları sağlayacağına inanıyor, bu yönde atılacak adımların takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.

 Saygılarımızla,

 Not: Katılıyorsanız lütfen info@abhazyanindostlari.org‘ a kampanyayı destekliyorum deyip adınızı soyadınızı mail ile ya da 0216 532 59 88 e faks ile yollayınız.

 

 Sayı : 2008 12