Antalya Milletvekili Sayın Tayfur Süner’in 7/4092 Esas No’lu Yazılı Soru Önergesi

0
578

Sorular

Bağımsız Devletler Topluluğu tarafından 1996 yılında Abhazya Cumhuriyeti’ne ambargo uygulanmaya başlanmış ve Türkiye, ABD ve AB devletleri de uygulanan ambargoya katılmışlardır. Rusya Federasyonu, Abhazya’ya uygulanan ambargoyu Nisan 2006’da tek taraflı kaldırmıştır. Ancak ülkemiz ambargoyu hala devam ettirmektedir. Ambargoyla birlikte Trabzon-Sohum arasındaki feribot seferleri kaldırılmıştı. Şu anda da uygulanan ambargo nedeniyle Türkiye’den direk Abhazya’ya ulaşım yapılmamaktadır. Abhazalar bizim vatandaşlarımızdır. Bu ambargonun bir an önce kaldırılması gereklidir.

1)  Rusya Federasyonu, Abhazya’ya uyguladığı ambargoyu kaldırmasına rağmen Türkiye bu ambargoyu neden hala devam ettirmektedir?

2)  Ülkemizden Abhazya’ya direk ulaşım yapılamamaktadır. Ülkemizden Abhazya’ya gidebilmek için önce Rusya Federasyonu’na giriş yapıp oradan Abhazya’ya gidilebilmektedir. Trabzon-Sohum arasındaki feribot seferlerini tekrar başlatmayı düşünüyor musunuz?

 (11.07.2008)


TBMM Başkanlığına

 İlgi: 11.07.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4092-7182/15173 sayılı yazıları.

 Antalya Milletvekili Sayın Tayfur Süner’in 7/4092 esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

 Saygılarımla arz ederim.

 

Ali BABACAN

Dışişleri Bakanı


Cevap

 Türkiye, Gürcistan’ın dostu ve komşusu olması, Abhazya sorununun çözümünde her iki tarafın da güvenine sahip olması, Türkiye’de yaşayan Gürcü ve Abhaz kökenli vatandaşlarımızın oluşturduğu özel bağlar nedeniyle, Abhazya sorununa çözüm arayışlarında önemli ve ayrıcalıklı bir konumdadır. Gürcü ve Abhaz yetkililer bu durumu çeşitli vesilelerle teyit etmişlerdir.

 Ülkemizin, sorunun çözümü yönünde her türlü desteği göstermeye hazır olduğu hususu taraflara bildirilmiştir. Bu çerçevede, Güven Artırıcı Önlemlerin uygulamaya konması kapsamında, Trabzon-Sohum arasında deniz seferlerinin başlatılması yönündeki önerimiz müteaddit defalar gündeme getirilmiş, ancak bugüne kadar bu hususta bir mesafe alınamamıştır.

 Söz konusu Güven Artırıcı Önlemlerin hayata geçirilmesi ancak tarafların mutabakatı ile mümkün olabilecektir. Türkiye bu konuda her zaman gerekli yardımı sağlamaya hazırdır. Gürcistan ile Rusya arasında 8 Ağustos’ta yaşanan savaş ve Rusya’nın tek taraflı olarak Abhazya’yı bağımsız bir devlet olarak tanıdığını açıklaması bölgede atılacak adımların daha da dikkatle değerlendirilmesi gereğini ortaya koymuştur. Bu nedenle, uluslar arası alandaki girişim ve süreçleri yakından izliyor ve buna göre uygun hareket tarzını belirlemeye devam ediyoruz.

(04.11.2008)

 

Sayı : 2008 12 – 2009 01