Yeni Dönüş Program Adigeleri de Kapsıyor mu?

0
11

Dış ülkelerde bulunan Adigeler’in Kafkasya’ya, aramıza dönmelerine izin veren bir devlet programına kavuşmak, yıllardan beri ulusumuzun ana özlemlerinden biri olagelmiştir.
Doğrudur, Rusya Federasyonu (RF) tarafından kabul edilmiş bir dönüş programı vardı. Ancak bu program büyük bir ulus olan Ruslar’ın çıkarı için hazırlanmış bir programdı. Bu program, yüzyıllardan beri Rusya ile birliktelik içinde olan Adige ulusunu, özellikle XIX. Yüzyılda Çarlık/İmparatorluk hükümetinin politikaları nedeniyle topraklarından ayrılmak zorunda bırakılan Adigeler’i kapsamıyor, Adige taleplerini de karşılamıyordu.
Şimdi, 10 Kasım 2008’de, RF Hükümeti, Rusya’dan ayrılıp dış ülkelere yerleşmiş olan başka soydan kişileri de kapsamı içine alabilecek görünümde yeni bir program kabul etti. Başbakan Vladimir Putin tarafından imzalanmış olan sözkonusu hükümet kararı ile birlikte yeni program da Adigey Cumhuriyeti’ne gönderildi. Programda bizim gibi az nüfuslu halkları sevindirecek bazı noktalar bulunuyor. Söz konusu program büyük Rus ulusu yanında, Rusya’dan ayrılmış olan  herkesi/diğerlerini sevindirecek bir gelişme niteliğinde.
Hükümet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanmış olan karar, federal yürütme organları tarafından uygulanacak. RF regionları (yerel birimleri) yürütme organlarının da, programın uygulanmasında federal organlara yardımcı olmaları isteniyor. Programın uygulanması için gerekecek olan harcamalar, federal bütçeden karşılanacak.
SİHU Goşnağo (СИХЪУ Гощнагъу)
(Kaynak: Adige Mak, 04.12.2008, Çev: Hapi Cevdet Yıldız)

Sayı : 2008 12

Yayınlanma Tarihi: 2009-01-01 00:00:00