Lazca Yayın Talebi

0
446
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE,
                                                                      ANKARA
                            
TALEPTE BULUNAN       : LAZ KÜLTÜR DERNEĞİ
                                             Nail Bey Sok. Umut İş Merkezi No.23/25 K.4 D.9

34710 Kadıköy-İstanbul

KONU                                   : LAZCA YAYIN TALEBİ

Kurumunuz tarafından, 25 Ocak 2004 tarihli “Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerde Yapılacak Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkında Yönetmelik”e dayalı olarak, 7 Haziran 2004 tarihinde beş farklı dilde yayına başlanmıştır. Yayına başlanan diller arasında Lazcaya yer verilmemiştir.

Bunun üzerine bugün aynı zamanda aralarında Derneğimizin kurucu üyesi, başkanı, yönetim kurulu üyesi olan üyelerimiz tarafından, kurumunuza 28.06.2004 tarihinde ve 13050 sayı ile ve 25.05.2005 tarihinde 11522 sayı ile Lazca yayın yapılması yönünde başvuruda bulunulmuştur. Kurumunuzun 14.07.2004 tarihinde, 9306 sayı ile bu başvurulara verdiği yanıtta “Tarafsız bir kamu tüzel kişisi olarak Kurumumuz yasal mükellefiyetlerinin yüklediği görev ve sorumluluklarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da titizlikle sürdürmeye devam edecektir. İlgi yazınızla belirtilen isteğiniz bu kapsam içinde değerlendirilecektir.” denmiştir. Ancak anlaşılmaktadır ki bu değerlendirme dört yılı aşmıştır.

11 Haziran 2008 tarihli, 5767 Sayılı “TRT Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kurumunuzun, Türkçe dışında farklı dil ve lehçelerde de yayın yapabileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. Nitekim bu kanun çerçevesinde, TRT 6 adı ile yeni bir kanal hizmete girmiştir.

Bilindiği gibi ülkemiz kültürel açıdan büyük bir zenginliğe sahiptir ve ülkemizde çok sayıda dil konuşulmaktadır. Ülkemizde konuşulan dillere eşit ve adil davranması gereken Kurumunuzun, bu güne kadar Lazca yayın yapmamış olması ve yapılacağı yönünde de somut bir adım atmamış olması açıkça Anayasa’ya aykırılık teşkil etmektedir. Nitekim Anayasa’nın 10. maddesinin 1. fıkrası açıkça Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” diyerek “kanun önünde eşitlik” ilkesini tanımlamıştır. Aynı maddenin 4. fıkrasında “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” denmektedir. Bu hüküm, devlet organları ve idari makamlar açısından emperatif niteliği taşıyan, devlet yönetimini belirleyen temel bir ilkedir. Kurumunuzun, aynı durumda bulunan, farklı dilleri konuşan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için, farklılık gözetmeksizin fırsat ve hizmetlerden yararlanmak bakımından, eşit ve adil davranma zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi taktirde, kurumunuzun bu tutumu, AİHS’nin 14. maddesinde düzenlenen ayrımcılık yasağına da açıkça aykırılık teşkil edecektir.

Laz Kültür Derneği, Laz dili ve kültürüne ait değerleri incelemek, korumak, bu dile ve kültüre ait her türlü zenginliği insanlara tanıtmak, toplumun kültürel ve sosyal sorunlarına karşı çözüm üreterek, ulusal ve uluslararası düzeyde insan haklarının gelişimine katkıda bulunmak gibi amaçları ilke edinerek kurulmuştur. Laz Kültür Derneği Yönetim Kurulu’nun 01.12.2008 tarih ve 19 Sayılı kararı gereği, bu ilkeler doğrultusunda, üyelerimizin ve Laz kökenli yurttaşlarımızın Lazca yayın yapılması yönündeki talep ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak, işbu Lazca yayın talebi başvurusunu yapmayı, başvuru neticesinin takibini, gerekli tüm hukuki yolları işletmeyi kendine bir görev olarak benimsemiştir.
Kurumunuz tarafından, Lazca yayın yapılmasına karar verildiği taktirde; tarafınızdan gelecek talep doğrultusunda, Laz Kültür Derneği her türlü imkanını kurumunuzun hizmetine sunmaya da hazırdır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle, Laz Kültür Derneği’nin Lazca yayın açısından kurumunuza yapabileceği destekler de dikkate alınarak; mağduriyetimizin bir an evvel giderilmesi, yurttaşlar arasında eşitliğin egemen kılınması, ayrımcılığın engellenmesinin sağlanması için Lazca yayın talebimizin kabulü ile yasal süreler de dikkate alınarak Lazca yayına başlanmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 16.01.2009

Laz Kültür Derneği
Yönetim Kurulu

 

Sayı : 2009 02