Rusya’nın başkenti Moskova’da “Dünya Rus Hemşerileri Konferansı” yapıldı

0
465

30.10.2008 – 02.11.2008 tarihleri arasında Rusya’nın başkenti Moskova’da “Dünya Rus Hemşerileri Konferansı” yapıldı.

Konferansa dünyanın 81 ülkesinden 350 temsilci katıldı. Türkiye’den Kafkas Dernekleri Federasyonu (Kaf-Fed) adına temsilci olarak ben (Ankuab Gunda Korkut) katıldım.
Rus bilim insanlarının araştırmaları neticesinde; Rusya’nın her yıl 900 bin nüfus kaybına uğradığı (ölüm, ülkeyi terk etme vb.) ve nüfus kaybının bu şekilde devam etmesi halinde Rusya Federasyonu’nun (RF) kısa bir süre sonra çok büyük sorunlarla karşılaşacağı belirtildi. RF Devlet Başkanı Putin’in bu sorunu çözmeye yönelik oluşturulan “Geri Dönüş Destek Programı”nı onaylamasından sonra, birincisi geçen yıl Sn. Petersburg’da düzenlenen “Dünya Hemşerileri Konferansı”nın ikincisi bu yıl da Moskova’da düzenlendi.
Türkiye’nin ilk defa katıldığı bu Konferansta Çerkes diasporasını temsilen 3 ülke vardı.

Bunlar Türkiye, Suriye ve Ürdün idi.

Konferansı RF Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yönetti. (..)

Konferans, RF Devlet Başkanı Medvedev’den gelen mesajın okunması ile başladı. (..)

Devamında Dışişleri Bakanı Lavrov S. konuşma yaparak, geri dönüşün RF için ne kadar önemli olduğunu, bu sene Kafkasya’da yaşanan olaylarla (Güney Osetya ve Abhazya) ilgili diasporanın çok zayıf kaldığını, sesini duyurmadığını bu nedenle enformasyon savaşını kaybettiklerini ve bunun için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Tüm konuşmacılar da

Güney Osetya ve Abhazya konusuna değindiler.

Abhazya adına konuşma yapan A. Straniçkin (Başbakan Yardımcısı) Rus devletine Abhazya’yı tanıdığı ve zor günlerinde desteklediği için teşekkür etti.

Birinci günün sonunda Kaf-Fed tarafından hazırlanmış Türkiye’deki Çerkes diasporasının istek ve taleplerinin yazılı olduğu dosyayı RF Dışişleri Bakanlığı’nın, yurt dışındaki hemşerilerle çalışma başkanı Çepurin’e teslim ettim.

Konferansın ikinci günü ise 5 ayrı konunun görüşüldüğü yuvarlak masa toplantıları halinde devam etti. Ben Türkiye’deki Çerkes diasporasının sorunları ile ilgili olduğu için “RF’nun ‘Yurt Dışındaki Hemşeriler İçin Devlet Politikası’ isimli toplantıya katıldım. (..) Yuvarlak masaya Ukrayna, Latvia, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Gürcistan, Romanya, Özbekistan, Litvanya, Slovenya, Moldovya, Küba, Ürdün (Çerkes diasporasını temsilen), Türkiye (Çerkes diasporasını temsilen) vb. ülkelerden temsilciler katıldılar. Birinci konu kimler Rus hemşerisi, kimler değil üzerineydi. İkinci konu ise 1999 yılında çıkarılan Federasyon

Kanunundaki değişikliklere ilişkin görüş ve istekler ile ilgili idi.

Türkiye Kaf-Fed adına söz aldım. Konuşmama Türkiye’de yaşayan Çerkes diasporasının nüfusunun yaklaşık 6 milyon olduğunu, Türkiye’deki Kaf-Fed’na 56 derneğin üye olduğunu ve  “Geri Dönüş Programını” yakından takip ettiğimizi anlatarak başladım. Türkiye’de yaşayan Çerkes diasporasının, kendi isteği dışında 144 yıl önce sürgün edildiklerini ve 24 Mayıs 1999’da kararı alınan RF No:99 kanuna göre Türkiye’deki Çerkes diasporasının Rus Hemşerisi olarak kabul edilmesi gerektiğini anlattım.

Geri dönüşü kolaylaştırmak için, RF’nun “RF Vatandaşlık” kanunda yer alan “RF vatandaşlığı almak isteyenlerin doğdukları ülkenin vatandaşlığından vazgeçmesi gerekir” ibaresinin kaldırılmasını talep ettim.

Toplantıya katılanlar, diasporada yaşayan Çerkeslerin, Rusya hemşerisi olduklarını kabul ettiklerini dile getirdiler. Tişkov V. ise kanundaki değişikleri tartışmak gerektiğini belirtti.

Toplantıya Dumanın ikinci başkanı Jernovski V. de katıldı. Jernovski; “Yurt  dışındaki hemşerilerin sorunlarını bize bildirmesi gerekli, aksi takdirde bizler bunları bilemeyiz” diye konuştu.

Gunda KORKUT (ANKUAB) / 08.11.2008 (kafkasfederasyonu.org)

 

Sayı : 2009 02