Vatandaşlık / Hemşerilik !?

0
462

Sorun yaşayan diyasporik etniklerin geniş çerçeveli toplumsal uzlaşı ile oluşturdukları bir stratejiden yoksun olmaları, gelişmeler karşısındaki tepkilerde de belirleyici oluyor.

Çerkesler ve benzeri halkların sorunlarının çözümünde, gözardı edilemeyecek özel durumları söz konusudur. Buradan hareketle 1997 yılında UNPO başvurusu ve alınmış karar ortadadır.

UNPO kararı, Çerkesler ve benzer konumda olan halkların hakları açısından çok nettir. Bu hakkın, bir takım özel kurallara bağlayıcı yasalara sıkıştırılması ve koşulların zorlaştırılması kabul edilemez. Rusya Federasyonu iktidarının demokrasi anlayışına uygun her düzenlemesine uygun davranışlar sergileme durumunda olamayız. Rus hemşeriliği tartışmalarını bu yönü ile gereksiz ve iğreti edici buluyoruz. Kararın UNPO dışındaki kesimde uluslararası kabul görmemesi için tek engel bizler olabiliriz, 1997’de alınmış kararın üzerine birşey koymama konusundaki kararlılığımızla.

UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organization)

Birleşmiş Milletler’de Temsil Edilmeyen

Devletsiz Toplumların Uluslararası Kuruluşu

15-19 Temmuz 1997 Genel Kurul 5. Toplantısı – Genel Kurul Kararı 1
Çerkes ulusunun durumu üzerine karar;
Genel Kurul,
Dünya Çerkes Birliği temsilcisinin Çerkeslerin bir kısmının Rus-Kafkas savaşlarında imha edildiği ve sağ kalanların %90’ının Türkiye, Suriye ve Ürdün’e sürgün edildiği;
Ulusun uzun bir süre soykırım ile karşı-karşıya kaldığı;
Gurbette yaşayan Çerkesler’in kendi dil, kültür ve kimliklerini korumada zorluk çektiği;
konusundaki raporunu dinlemiştir.
Bu nedenle UNPO,
Rusya Federasyonu ve uluslararası topluluğa, 19.yüzyılda Çerkes ulusuna soykırım yapıldığını kabul etmeleri ve Çerkes halkına sürgün ulus statüsü verilmesi çağrısını yapar.
Rusya Federasyonu’na, Çerkeslerin hem Rusya, hem de yaşadıkları ülke vatandaşlığı olmak üzere çifte vatandaşlık hakkı verilmesi çağrısını yapar.
Rusya Federasyonu’na, Çerkes halkının kendi tarihsel topraklarına dönebilme garantisi vemesi çağrısını yapar.

 

Sayı : 2009 02