8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, Yerel Yönetim Adaylarına Sesleniş

0
10

Seçimlere Giden Süreçte, Yerel Yönetim Adaylarından Kadınların Talepleri
Sevgili Arkadaşlar !
Belediye Seçimlerine Yakın Bu Sıcak Günlerdeki 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, Yerel Yönetim Adaylarına, Derneğimizden,
“Daha Çok Kadın Daha Çok Demokrasi” 

Diyerek Sesleniyoruz  !!!

Yerel yönetim seçimleriyle beraber siyasetin gündemi de yerelleşmeye; halkın yaşadığı yerel sorunlar ve bu sorunların çözümü noktasında politikalar oluşturulmaya başlandı. Yerel politikalar oluşturulurken toplumun farklı kesimlerinin talepleri göz önünde bulundurularak seçim çalışmaları yürütülür. Seçimleri kazanma adına toplumun değişik kesimlerinin beklentileri de göz önüne alınarak, halkın duyguları okşanarak ve halkın talepleri adaylar (partiler) tarafından ifade edilerek oyları çekme yarışına girişilir. Ancak, seçim sonrası aynı sorunlar ve beklentiler kendini bir sonraki seçime  erteler.

Bir seçimden başka bir seçime devreden sorunların başında da “KADIN SORUNU” gelir. Kadınların beklentileri ve talepleri her nedense hep göz ardı edilir. Kadınlar yerel yönetimlerde söz ve karar sahibi olamadıkları gibi, kadınların yerel yönetimlere dönük beklentileri de karşılanmamaktadır. Nüfusun yarısını oluşturmalarına rağmen “kadının dünyası kadının evidir” anlayışıyla kadın sosyal yaşamdan olabildiğince uzaklaştırılmıştır. Seçim çalışmalarının çoğu kadınlar üzerinden yürütülmesine rağmen kadınlara siyasette yeterince yer verilmiyor. Yerel politikalar belirlenirken kadınların düşünceleri alınmıyor. Yerel yönetimler kadınların politik taleplerini göz ardı ediyor. Oysa yerel politikalar kadınların yaşamlarını kolaylaştırmak için ve kadınların gereksinimleri göz önünde bulundurularak oluşturulmalıdır.

Yerel yönetimlerin hizmetlerinden en çok kadınlar etkileniyor. Çünkü temizlik, çocuk, yaşlı, hasta bakımı işleri hep kadınlar tarafından yapılıyor. Örneğin; çamurlu, tozlu yollar kadın için ekstra emek, zaman anlamına geliyor. Sorunları yaşayan kadınlarsa, biz de sorunları çözmek istiyorsak sorunların muhataplarını görmezden gelemeyiz. Belediyelerin cinsiyet eşitsizliklerine ve farklılıklarına duyarlı olması şarttır.

Bu Bakışla Seçimlere Giden Bu Süreçte Yerel Yönetim  Adaylarına Kadın Taleplerini İletmek İstiyoruz :

Yerel yönetimler;

-Aile içinde şiddete maruz kalan kadınlar için destek politikaları geliştirmeli.

Kadın danışma birimleri, psikolojik ve hukuksal destek birimleri açılmalı.

Mesleki eğitim programları, bakımevleri, kreşler açılmalı, çoğaltılmalı.

Sığınma evleri açılmalı.

Yoksul mahallelere çamaşırhaneler açılmalı.

Sağlık merkezleri açılmalı ve gezici sağlık ekipleri oluşturulmalı, çoğaltılmalı.

Kadın kültür evleri açılmalı.

Her mahalleye her saat düzenli ulaşım imkanı sağlanmalı.

-Kadınların kendi ürettiklerini pazarlayabilecekleri mekanlar oluşturulmalı, çoğaltılmalı.

Mahallelerde kadın odaları olmalı.

Kadın meclisleri kurulmalı.

Engelli ve sokak çocuklarına yönelik çalışmalar yürütülmeli, arttırılmalı.

-Kadınların kentin kamusal mekanlarını günün her saatinde kullanabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmalı (zabıta hizmetleri, yeterli aydınlatma gibi).

Şiddet mağduru kadınlar için, 24 saat kesintisiz hizmet verecek acil telefon hattı kurulmalı.

Okul sonrası çocukların gidebileceği oyun alanları, spor ve etüt merkezleri açılmalı, çoğaltılmalı.

Semt pazarları kurulmalı.

Kadınlar için ulaşımda kolaylıklar sağlanmalı (özellikle akşam ve gece saatlerinde). 

Eğitim, kültür, spor tesisleri yapılmalı, çoğaltılmalı.

-Halka açık ücretsiz faaliyetler düzenlenmeli.

Üretim, tüketim, pazarlama kooperatiflerinin kurulması için belediyeler danışmanlık hizmeti veren birimler kurmalı.

Yerel kadın örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının kent konseylerine katılımı sağlanmalı.

Mahalle temsilcileri, sokak temsilcileri, semt temsilcileri, kent meclisleri, kent konseyleri oluşturulmalı.

Yerel yönetimler demokratik ve katılımcı olmalı. Katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla bina ve sokak temsilcilerinin katılımıyla Mahalle Meclisleri oluşturulmalı. Mahalle Meclisleri temsilcileri; Kent Konseylerinin üyeleri olmalı. Kadınların Kent Konseylerinde aktif görev almalarının önü açılmalı, kadının iradesi bu yapılarda temsil edilmelidir. Aynı zamanda her parti, kadınlara belediye meclislerinde yer vermelidir. Kadın, demokrasinin özüdür. “Daha çok kadın daha çok demokrasi” demektir. Yerel yönetimlerdeki politikalar belirlenirken kadınların, yaşlıların, çocukların ve engellilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran belediyelere kavuşabilmek dileğiyle…

Sevgili Arkadaşlar,

 “DAHA ÇOK KADIN DAHA ÇOK DEMOKRASİ” bizim Çerkes Toplumumuzun  Sivil Toplum Kuruluşları için de çok önemli bir kavram!

Kadınlar olarak, derneklerimizde çoğalmalıyız!

Kültürümüze sorumluluğumuzun ilk adımı derneklerimize üye olmaktır.

  Kadınlarımız, Genç Kızlarımız

 “Kültürümüze Sahip Çıkalım, Derneğimize Üye Olalım!”

Derneğimizde ve giderek KAFKAS FEDERASYONUMUZDA Yönetim Politikalarının şekillendirilmesinda etkin olalım!!!

Kadın “Demokrasinin Özüdür”

Kadın “Dostluğun Özüdür”

Kadın “İçtenlikli Paylaşımın Özüdür”

Kadın “Yapıcı Dayanışmanın Özüdür”

Yani

Kadın “Çağdaş Üretimin, Gelişimin, Değişimin Özüdür”

Birlikte – Elele – Güzelliklere!!!

Hürsen Özlü

İstanbul Kafkas Kültür Derneği

Yönetim Kurulu üyesi
08.03.2009

 

Sayı : 2009 03

Yayınlanma Tarihi: 2009-03-01 00:00:00