Adigey’de sınırlar yeniden belirlenecek

0
509

Adigey Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aslan Thak’uşın, Rusya Federasyonu Doğal Kaynaklar Bakanı Yuri Trutnev ile Moskova’da önemli bir görüşme yaptı. Görüşmede Adigey’in turistik-rekreasyon kompleks alanlarının çoğaltılmaları konusu ele alındı. Görüşmeye AC Başbakanı Kump’ıl Murat, AC Turizm ve Termal Tesisler Komitesi Başkanı Vladimir Petrov ve RF Doğal Kaynaklar Bakanlığı ilgilileri katıldı.

Görüşmede Adigey’de sıkı denetim altına alınmış olan doğa koruma alanlarını, yani Kafkas Devlet Doğa Koruma ve Biyosfer Alanını, UNESCO tarafından doğa mirası sayılan yerleri korumak ve geliştirmek için bir tutum birliğine varılması konusu üzerinde duruldu.

Aslan Thak’uşın; “Görüşmede AC ile Kafkas Devlet Doğa Koruma ve Biyosfer Alanı (заповедник) arasındaki sınırlarının yeniden belirlenmesi önerimiz üzerinde duruldu. Bakan Yuri Trutnev, ihtilaflı yerlerin yeniden ve hukuka uygun bir biçimde Adige ekipleriyle işbirliği halinde yeniden belirlenmeleri işiyle kendi çalışma arkadaşlarını görevlendirdi. Bu işler çözülmediği sürece Adigey’de hiçbir turistik yatırım projesini yaşama geçirme olanağı yoktur.” dedi ve işin çözümü ile bizzat ilgileneceğini söyledi.

AC Devlet Başkanlığı Basın Bürosu

Kaynak: Adige Mak, 26.02.2009, Çeviri: Hapi Cevdet Yıldız

 

Sayı : 2009 03