apsuvara.com ailesi der ki; ABAZA YAŞAM BİÇİMİ

0
540

АҦСУА ҦСҬАЗААРА ҞАЗША

Amacımız

Amacımız “Apsuva” değer yargıları ve yaşam biçiminin tamamı olan “Apsuva” dili ve kültürünü korumaktır.

Amacımız, yüzlerce yılda oluşan dil ve kültür içinde sosyal yaşamı düzenleyen, insanlara yol gösteren ata sözlerini, masalları, destanları, örf adet ve gelenekleri yaşatmaktır.

Amacımız; insan kalitesini yükseltmek adına, akraba evliliğini yasaklayan geleneği sürdürmek, “başsız ayaklar yetimdir” denilecek kadar önem verilen büyüğe saygıyı devam ettirmek, kesilen her ağaç yerine yeni bir fide dikilmesinin mecbur sayıldığı, “erkeği güzelleştiren kadındır” denilerek değer verilip kadının yanında atına vurup bağırmanın bile ayıp addedildiği, “misafiri olmayan ev karanlıktır” denilerek misafire önem verildiği, yiyecek içecek satmanın ayıp olduğu 4 bin yıl öncesinden gelen toplumsal kuralları koruyarak bunları meydana getiren atalarımızın ruhunu şad etmek ve bu yüksek değerleri geleceğe taşımaktır.

Amacımız, yaşayan bir müze olan kültürümüzü korumaktır.

Amacımız, “kendisi olmanın” Amentüsü olan dil ve kültürümüzü yaşamaktır.

Amacımız, dilimizi ve kültürümüzü bir cephe savunur gibi savunmaktır.

NE MUTLU KÜLTÜRÜNÜ YAŞAYIP, YAŞATANA!
APSUVARA.COM AİLESİ…

 

Sayı : 2009 03