Ermeni, Süryani, Kürt ve Çerkes katılımcı ile.. Ankara’da Panel

0
467

22.02.2008 tarihinde Ankara’ da TMMOB Toplantı Salonunda; Ermeni, Süryani, Kürt ve Çerkes konuşmacıların katıldığı bir panel düzenlendi.

Panele Kafkas Dernekleri Federasyonu’ndan Cumhur Bal, Ermeni yazar Paksot Estukyan, Süryaniler’i temsilen Yakup Atuğ, Kürtler’i temsilen akademisyen Adar Jiyan konuşmacı olarak katıldılar.

Cumhur Bal:

-Dünyada ve Türkiye’ de Çerkesleri ve göçleri anlattıktan sonra anadil ve asimilasyon açısından Çerkeslerin yaşadığı ülkeleri karşılaştırdı. Anadilini en iyi konuşabilen, asimile olmayan diaspora Çerkeslerinin İsrail’de olduğunu, Ürdün ve Suriye’nin de asimilasyon yapmadığını, ancak İsrail kadar koruma yönünde özel bir çaba sarfedilmediğini anlattı. Özetle en yoğun asimilasyonun Türkiye’ de olduğunu anlattı… Çözüm olarak devleti demokratikleştirmeye çalışmak gerektiği, devletin bizzat kaybolan dilleri sahiplenir hale gelmesi ile ancak mutlak çözümün gerçekleşebileceğini anlattı.

Paksot Estukyan:

-Ermeniler’in sorunlarının Çerkes ve Kürtlerden daha ağır olduğunu, hem dinsel hem dilsel hem ulusal baskı altında olduklarını, her an linç edilmekle yüzyüze olduklarını, Ermeni kökenli ailelerin mümkün mertebe kendilerini saklamaya çalıştıklarını, ailelerin çocuk ismi koyarken Ermenice anlamı olan ama Türkçe olan isimleri seçerek çocuklarını koruyabildiklerini anlattı.

Yakup Atuğ:

-Süryani nüfusun büyük bölümünün Anadolu’dan göçtüğünü, Lozan’da azınlık statüsünün verilmemesinin Patrik’ in Türkiye’ den ayrılmasına neden olduğunu, bu ayrılışın göçü hızlandırdığını, Türkiye’de beş değişik ilde yaşadıklarını, dillerinin kaybolması ile ilgili herhangi bir tedbirin devlet tarafından alınmadığını açıkladı.

Adar Jiyan:

Anadilin anlamını, anne -çocuk ilişkisini, anadilin oluşması açısından anlattı. Dillerin yok olmaması için yapılması gerekenleri değindi.

Günün Flaş konuşmasını ise kendisine sorulan soruya verdiği yanıtla Ermeni Estukyan yaptı. Estukyan’a bir dinleyicinin Ermeni soykırımını sorması üzerine;

 “Türkler Ermeni soykırımı yapmamıştır” diyerek verdiği yanıt salonun havasını değiştirdi..

Ardından açıklamasına devam etti;

 “Almanya’da Yahudiler fırınlarda yakıldı. Ancak; onları Almanlar yakmadı. Türkiye’de 1915 te Ermeniler katledildi, ama onları Türkler katletmedi. Fırıncı Mehmet, Terzi Ahmet yapmaz bu işleri. Bu işleri bir ideoloji yapar. O da Faşist ideolojidir. O İtalya’da Musolini, Almanya’da Hitler, Türkiye’de İttihat Terakki’dir. İttihat Terakki Anadolu’daki halkları ya Türk yapma ya da yok etme felsefesi üzerine kurulmuştur. Almanya’da Hitler’in partisinin yaptığı gibi.. Yargılanması gerekenler Türkler değil İttihat Terakki ve onun ideolojisini savunanlardır.”

Haber: Ahmet Cevat Benk – Ankara

Sayı : 2009 03