Gürcistan SSC ve Abhazya SSC arasındaki Birlik Antlaşması 16 Aralık 1921

0
570

Bir tarafta Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve diğer yanda Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olmak üzere, Gürcistan ve Abhazya çalışan sınıflarının arasında var olan milli birlikten kaynaklanan, her iki cumhuriyetin yürürlükteki haklarını korumak adına ve aynı zamanda ortak çaba aracılığıyla oluşacak devrimin yararı konusunda bu antlaşmaya karar vermişlerdir.

Bu amaçla Gürcistan Sosyalist Cumhuriyeti Serge Kavtaradze’yi; Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Nikoloz Akirtava’yı tam yetkili temsilci olarak görevlendirmişlerdir. Adı geçen temsilciler kimlik beyanından sonra aşağıdaki konularda anlaşmaya varmışlardır.

 1. Gürcistan SSC ve Abhazya SSC birbirleriyle askeri, politik ve mali-ekonomik işbirliği kuracaklardır.
 2. Daha önce bahsi geçen hedefleri başarmak için her iki cumhuriyet aşağıdaki komiseryaların birleşeceğini deklare ederler.
 3. Askeri
 4. Mali
 5. Kamu ekonomisi
 6. Posta ve Telgraf
 7. İşçi ve Köylü Denetimi
 8. Kamusal Adalet Komiseryası
 9. Deniz Taşımacılığı

Not: Dışişleri tamamen Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin yetkisinde kalacaktır.

 1. Demiryolları, Trans-Kafkasya demiryolları bölümünün tam hakimiyetinde olacaktır. Dış ticaret Gürcistan, Azerbeycan ve Ermenistan’ın ticaret departmanlarının hakimiyetinde olacaktır.
 2. Birleşmiş komiseryaların yönetim kuralları ve formları her iki cumhuriyetin hükümetlerinin arasındaki özel anlaşmalarla belirlenecektir.
 3. Trans-Kafkasya Cumhuriyetleri Federasyonu olarak adlandırılan bölgesel topluluğa, Abhazya Gürcistan vasıtasıyla katılır ve üçte bir oranında temsil edilir.
 4. Bu antlaşma imzalandığı andan itibaren tarafları mecbur kılar.

 

Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin tam yetkili temsilcisi S. Kavtaradze

Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin tam yetkili temsilcisi N. Akirtava, S. Kartozia

(http://www.abkhazworld.com/articles/reports/189-union-treaty-between-the-ssr-of-georgia-and-the-ssr-of-abkhazia-16-december-1921.html)

Çeviri: Serap Canbek

 (www.CircassianWorld.com‘ a teşekkür ederiz. Jıneps YK)

 

Sayı : 2009 03