Kafkas Araştırma Kültür Dayanışma Vakfı 2009 yılı yayınları

0
439

2009 yılına 6 yeni kitapla başladı

1. Çerkeslerin Etnik Tarihi

Yazar: Ruslan Betrozov

Tercüme: Orhan Uravelli

Rusya Federasyonu, Kabardey Balkar Cumhuriyeti’nde yaşayan tarih bilimleri doktoru Prof. Dr. Ruslan Betrozov (Betroj) çalışmasında Çerkeslerin oluşum tarihini, Kuzey Kafkasya’nın akraba halklarıyla ve yüzyıllar boyunca karşılaştıkları ve komşuluk ettikleri diğer halklarla etnik ve kültürel bağlarını inceliyor. Yazar bu konuda çağdaş tarih yazımının verilerinden yararlanarak tanınmış tarihçilerin görüşlerini tartışıyor. Kitap Çerkeslerin ve diğer Kafkas halklarının tarihiyle ve kültürüyle ilgilenen geniş bir okuyucu kitlesine hitap ediyor.

2. Doğru ile Eğri

Yazar: İgor Kutsenko

Tercüme: Günay Çetao

Valeriy N. Ratuşnyak’ın “Kuban Kazak Kuvvetlerinin 300. Yıldönümü” başlıklı makalesinde gerçekleri araştırma yerine Kazakları yüceltmeye çalışmasına cevaben bu kitabı yazmayı görev bilmiş bir bilim adamıdır İgor Y. Kutsenko. Kutsenko, Kafkas savaşları sırasında Rus ordusunda göre yapan Tolstoy’un Hacı Murat adlı eserinden aktardığı alıntılarla Kafkas halklarına reva görülen insanlık dışı ve vahşice tutumlardaki Kazak birliklerinin rolünü ortaya koymakta ve sormaktadır. “Kafkasya, Kırım, Orta Asya ve diğer engin araziler için Rusya, ‘imparatorluğa katılmış halkların güvenliğini’ sağlamak amacıyla mı yaklaşık 200 yıl kan dökmüş, sayısız yuva yıkmış, yüz binlerce askerini toprağa gömmüştür? Çerkes boylarına tarihin en korkunç soykırımını yaşatan Çarlık rejiminin, ekonomik ve siyasi çıkarları yok muydu?”

3. Kafkas Dolmenleri ve Mısır Piramitleri

Yazarlar: İbrahim Janhot & Nurbiy Lovpaçe

Tercüme: Kayhan Yükseler

Düzenleme: M. Bilge Baştürk

Bu kitap Kafkas dolmenleriyle Mısır piramitlerinin karşılaştırılmasına yönelik çok ilginç ve yaygın bir konuyu ele almaktadır. Yerkürenin çeşitli bölgelerinde Tunç Çağında dikilen bu büyük taş kütlelerden oluşan yapılar benzemez oluşlarıyla birlikle, özellikle kökensel olarak amaca uygunluk, inşaat teknolojisi, işlevsellik ve ideoloji temelinde yakınlık gösterirler. Yazarlar tarafından incelenen materyal, Kafkasya’nın megalitik dönem mimarisinde bilimin bilmediği yeni noktaları gün ışığına çıkarmaktadır.

4. Eski Hatıpsa Kentinden Mesaj

Yazar: Nurbiy Lovpaçe

Tercüme: Kayhan Yükseler

Bu küçük kitapçık büyük heyecan yaratacak bir keşif iddiasında değildir, zira araştırmacımızın konusu olan Fat-Meot “tabletçikleri” arkeologlarca uzun zamandır bilinmektedir. Tabletlerin üzerindeki işaretler de (semboller) bildiğimiz konular. Arkeologlar-Kafkasologlar bu işaretleri hem damga, hem kült sembol, hem de yazı olarak tanımlıyorlar. Burada yapılan sadece “tabletler” üzerindeki işaretlerin, eski yazının belirlenmiş sistemiyle somut  biçimde yeni bir mukayesesi ve 200’den fazla işaretin niceliksel eklenmesi işidir.

5. Kafkasya’da ve Kafkasya Dışındaki Çerkesler

Yazar: Kadir Natho

Tercüme: Ömer A. Kurmel

Kadir Natho, 25 Mayıs 1927 tarihinde Kuzey Batı Kafkasya’da doğdu. Çocukluğu ve ilk gençlik yılları; Sovyet Sosyalist sisteminin sıkıntılar ve acılarla dolu en yoğun döneminde Kuban bölgesinde geçti. Henüz 16 yaşındaydı ki, İkinci Dünya harbinin bir başka felaket süreciyle karşılaştı. Köyünde kalan tek erkek olduğu için, mermilere, bombalara hedef olan birçok yakınının ve köylüsünün mezarlarını kazıp tek başına defnetti. Kısa süre sonra da kendisini savaşan birliklerin içinde buldu. Savaş bittiğinde tesadüfen sağ kalmıştı ve hiç tanımadığı bir ülkede Avusturya topraklarında idi. Avusturya’daki aylarını izleyen 11 yılını Almanya, İtalya ve Ürdün’de geçirdi. 1956 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etti.

6. Kafkasya’da Bulunan Antik Eserlerin Keşfi

ve Yazılarının Çözümlenmesi

Yazar: Georgiy F. Turçaninov

Tercüme: Kayhan Yükseler

Bu kitap, bu zamana kadar Kafkasya’da bilinmeyen bir uygarlığın ve bir zamanlar kendilerini Aşuvalar, ülkelerini de Aşuva olarak adlandıran Abhazların, Abazaların ve Ubıhların atalarına ait, kazılarda ortaya çıkarılmış olan sillabik (heceli) yazının çözümü ve incelenmesini içermektedir. Bu ülke İ.Ö. III. binyılda, güneyde Karadeniz’den kuzeye doğru şimdiki Maykop’a kadar uzanıyordu ve Kuzeybatıda Kuban ve güneydoğuda Fazis (Rion) ırmaklarının sınırları dışına çıkıyordu. Aşuva yazısı, İ.Ö. II. binyılın başında, köle tacirlerine satılan Aşuva köleleri tarafından eski Fenike’ye taşınmış ve protobiblos yazısı Aşuva yazısının içinde kök salmıştır. Aşuva (kadim Abhazya) ve Biblos (Fenike) yazıtlarındaki yeknesaklık bununla açıklanabilir.

2008 yılı yayınları

1. Cüce Evleri İspunlar – Kuzey Batı Kafkasya Dolmenleri – V. İ. Markovin
Kafkasya arkeolojisinin en önemli isimlerinden Vladimir İ. Markovin’in Kuzey Batı Dolmenleri hakkındaki eseri Orhan Uravelli tarafından Türkçe’ye çevrildi.

2. Çerkeslerin Kökeni 2. Kitap – Aytek Namitok
Aytek Namitok’un ilki 1939 yılında yayınlanan eserinin ikincisi Namitok’un Fransızca orijinal
el yazılarından Türkçe’ye çevirilmiştir.

3.Uzunyayla Rapor ve Belgeleri II – Muhittin Ünal
Kafkas-Rus savaşlarının son aşamasından başlamak suretiyle Anavatanlarından koparılarak Osmanlı topraklarına sürgün edilen Çerkeslerin nispeten toplu olarak iskân edildikleri ender yerlerden birisi olan Uzunyayla hakkında araştırma yazıları ve makaleler.

4. Çerkesya ‘Ada’ Uygarlığı – Bella S. Agrba – Samir H. Khotko
Düzeltilmiş 2. Basım.

5. Çerkesya Gönül Yaram
Rus tarihçi Tamara V. Polovinkina’nın Çerkes halklarının antik çağlara dayanan parlak tarihi ve Çerkeslerin uğradıkları haksızlıkları tüm açıklığıyla yazdığı eseri oldukça ilgi çekici.

(Gazetemizin eylül 2007 sayısında tanıtımını yapmıştık)

*Çerkesya’da Terbiye ve Sosyal Yaşayış
Zekeriya Zihni (Jabağı Baj), Çerkes ailesinde önemli bir yeri olan geleneksel terbiye anlayışı ve sosyal yaşam konusunda önemli bilgiler içeren bu eseri Malta sürgün günlerinde yazmıştır.

*Tüm Eserleriyle Mehmet Fetgeri Şoenü
1877–78 Osmanlı-Rus Savaşı akabinde Anayurdu Gudauta’yı terk etmek zorunda kalıp Anadolu’ya hicret ederek Sapanca’nın Yanık köyüne yerleşen bir Abhaz ailesine mensup olan Mehmet Fetgeri Şoenü’nün çalışmaları.

KAF-DAV
Kafkas Araştırma Kültür Dayanışma Vakfı
Mithatpaşa Cad. No : 58 / 3
Kızılay – ANKARA
www.kafdav.org.tr

Tlf       : (0312) 419 73 30

Faks   : (0312) 419 73 56

Sayı : 2009 03

Yayınlanma Tarihi: 2009-03-01 00:00:00