Kamuoyuna açıklamalar

0
452

Hürriyet Gazetesinde Çıkan
“Çerkes ve Abhazların Oyu Kılıçdaroğlu’na” Konulu Haber Hakkında Kamuoyuna Açıklama

20 Şubat 2009 Tarihli Hürriyet gazetesinde “Çerkes ve Abhazların oyu Kılıçdaroğlu’na” başlıklı bir haber çıkmıştır. Bu haber İstanbul’da bulunan çeşitli Kafkas Derneklerinin ortak etkinliğinin kamuoyuna yanlış bir aktarımı olarak camiamızda rahatsızlık yaratmıştır. Sonuç olarak kamuoyunu bu konuda aydınlatmak gereği doğmuştur. Aşağıdaki açıklamalarımızı saygıdeğer toplumumuzun bilgilerine sunuyoruz:

1-İstanbul’da bahsi geçen 17 Derneğimiz sivil toplum kuruluşları olarak kültürümüzü yaşatmak amacıyla kurulmuş ve faaliyet göstermektedir. Derneklerimizde her türlü siyasi görüş ve ideolojiyi paylaşan insanımız mevcuttur ve dernek-üye ilişkilerimiz son derece demokratiktir. Bu yapı içerisinde tüm üyeleri tek adaya yönlendirmek şeklindeki uygulamalar geçersizdir ve antidemokratiktir.

2-İstanbul’daki derneklerimiz tüm partilere eşit mesafede olmak konusunda karar almıştır. Temel kriterlerimiz ve üyelerimize tavsiyelerimiz laik, demokrat, ülke bütünlüğüne saygılı temel kimliği yanında, şeffaf ve dürüst belediyeciliği benimseyen ve ülkemizdeki kültürel değerlere önem veren adayların desteklenmesi şeklindedir. Bu çerçevede hangi partide olursa olsun dürüst hemşerilerimizin de desteklenmesi doğaldır. Bu ilke tüm dernekler tarafından paylaşılmaktadır. Ancak bu genel tavsiye dışında tüm üyelerin oylarına ipotek koyacak bir yapılanma veya zorlama antidemokratik olmasının ötesinde toplumsal kültürümüzle bağdaşmamaktadır.

3-Sayın Kılıçdaroğlu’nun toplumumuzla buluşmasına önayak olan kuruluş İstanbul Dostluk Kulübüdür. İstanbul Dostluk Kulübü organizasyonunda İstanbul’da faaliyet gösteren derneklerimizin çoğunluğunun katılımı ile ortak bir karar alınmıştır. Bu karar çerçevesinde gerek Büyükşehir seviyesinde, gerekse derneklerimizin bulunduğu ilçeler seviyesinde tüm parti adaylarına çağrıda bulunarak, isteyen adayların kendilerini ve programlarını derneklerimizde tanıtmalarına olanak sağlanacağı duyurulmuştur. Nitekim bu çağrı doğrultusunda diğer bazı adaylara İstanbul Kafkas Kültür derneğinde tanıtım olanağı sağlanmıştır. Büyükşehir düzeyinde ise çağrıya Sayın Kemal Kılıçdaroğlu cevap vermiştir. Sayın Kılıçdaroğlu ile yapılacak toplantı katılımcı tüm derneklerin üyelerine duyurulmuştur.

4-Yukarıdaki açıklamalarımız dışında alınmış bir aday desteği kararı olmadığı gibi, gazete haberinde belirtildiği şekilde bir deklarasyon yayınlanması da söz konusu değildir.

Gerçek durumu kamuoyumuza duyurur, önümüzdeki belediye seçimlerinin, ilimiz ve ilçelerimiz adına hayırlı olmasını dileriz.

İstanbul Dostluk Kulübü

Yönetim Kurulu
(21 Şubat 2009)

Kamuoyuna Duyuru

20 Şubat 2009 tarihli Hürriyet Gazetesinde “Çerkes ve Abhazların Oyu Kılıçdaroğlu’na” başlıklı haber üzerine derneğimiz yönetim kurulu konu ile ilgili olarak bir toplantı yapmış ve belirtilen haberin bazı internet sayfalarına yansıdığı da dikkate alınarak kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Yürütülen temaslarda, anılan haberin kardeş kuruluşlarımızdan bir derneğin yönetim kurulunda ve seçim süreci içerisinde gerekli çalışmaları yapmak üzere oluşan bir çalışma komitesinde görevli hemşerimiz tarafından basına yansıtılmış olduğu öğrenilmiştir.

Haberde belirtildiğinin aksine derneğimiz yönetim kurulunun herhangi bir partinin desteklenmesi veya desteklenmemesi hususlarında bir kararının bulunmadığı, yasal olarak hiç kimsenin serbest iradesine ipotek koyma veya yönlendirmenin düşünülemeyeceği, aksine davranışların suç teşkil edeceği gibi üyelerimize ve toplum mensuplarına yakışmayacak bir davranış olacağı, hiç kimseye derneğimiz adına açıklama ve yorum yetkisi verilmediği, dernekler ve üyeleri adına hareket edenlerin de yanlışlarını düzelteceği, görev aldığı sivil toplum kuruluşu yönetiminin de gerekli hassasiyeti göstereceğini umuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Kafkas Abhazya Kültür Derneği

Yönetim Kurulu Adına
Başkan
Cihan ZAFER
(24 Şubat 2009)

Ve sorular:

İstanbul Dostluk Kulübü duyurusu ile ilgili sorular

Sayın İstanbul Kafkas Kültür Derneği Yönetimi,

Göndermiş olduğunuz e-postayı gördüğümde, uzun zamandır kafamızı kurcalayan bazı soruları sormam gerektiğini düşündüm.
1. Neden Istanbul Dostluk Kulübü (İDK) adına yapılan duyurular İstanbul Kafkas Kültür Derneği e-posta kanalları ile yapılmaktadır? İDK kendi e-postasını gönderemeyecek kadar aciz midir yoksa iki kurum arasında bilmediğimiz bir ilişki mi vardır?
2. Sayın Kılıçdaroğlu derneğimize davet edilen üçüncü CHP’li politikacı oldu. Aşağıdaki metinde derneğimizin kapısının tüm partilere açık olduğunu ve davetinize Sayın Kılıçdaroğlu’ndan başka kimsenin yanıt vermediğini yazmışsınız. Şimdiye kadar diğer partilerden kimleri davet ettiniz?
3. Adige ve Abhazlar’ın oylarını yönlendirme isteğinde değilseniz neden sadece CHP rozetli kişileri davet ediyorsunuz? Sayın Onur Öymen’in katıldığı toplantıda dernek başkanı Yaşar Bey’in söylemiş olduğu “ÇERKESLER SOSYAL DEMOKRATTIR” ifadesini nasıl açıklarsınız? Bunun politik bir açıklama olduğunu kabul edersek AKP’li aday geldiğinde de “ÇERKESLER ADET ANANELERİNE BAĞLI MUHAFAZAKAR BİR TOPLUMDUR” denecek midir?
4. Bildigim kadarıyla şimdiye kadar gelen (gelemeyen sayın Levent Kırca’yı da dahil ediyorum) politikacılar İstanbul Kafkas Kültür Derneği tarafından değil, çesitli bireyler tarafından davet edildi. Ben de bir üye olarak kişisel bağlantılarımı kullanarak AKP, MHP, Saadet ya da DTP’li adayları davet edebilecek miyim?
5. Aday olan politikacilara eşit mesafede durmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Geçen seçimde seçilmiş olan Üsküdar Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bize çok daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Görev yaptıkları dönem boyunca neden derneğimize davet edilmediğini size soruyorum.
Saygılarımla,

Askeriko Evren Özsoy
İstanbul Kafkas Kültür Derneği üyesi,
Marje – 21.02.09

 

Sayı : 2009 03