Konferans: Kafkasya’da Kriz

0
9

Sonuç Bildirisi

08 Şubat 2009 tarihinde Hamburg Etnoloji Müzesinde, Müze Müdürü Sayın Prof. Dr. Köpke ve Avrupalı Çerkesler Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen Konferans, günümüz dünyasında “Kaynayan Kazan” olmaya aday olan Kafkasya’nın, Almanya ve Avrupa Kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılması, o coğrafyanın Kültürel, Etnik, Politik ve Stratejik yapısı hakkında bilgilendirme yapılması ve aşağıda sıralanan sorulara bir cevap arayışıyla başlamış ve anlaşmazlığın tarafları ve uzmanların görüş belirtmeleri sağlanmıştır.
– Bölgedeki Kriz; Tarihi, Jeostratejik ve Kültürel faktörler gözönünde bulundurularak nasıl değerlendirilmelidir?
– Kimler hangi çıkarlar peşindedir?
– Uluslararası insan hakları kuruluşları gözlemlerinde hangi sonuçlara varıyorlar?
– Rus aydınları hangi görüşü yansıtıyorlar?
– Kafkasya’da kalıcı barışın sağlanması için Avrupa ne yapabilir ve ne yapmalıdır?

Alanlarında uzman olan, Almanya, Türkiye, Rusya, Gürcistan gibi ülkelerden seçkin katılımcılarla, bu ve benzeri sorulara cevap aranmıştır.
Hamburg Müze Müdürü Sayın Prof. Dr. Wulf KÖPKE tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından, Hamburg Ortadoğu Enstitüsünde uzun yıllar Rektörlük yapan, Sn. Maria-Carin Gummpenberg ile birlikte 2008 yılında Kafkasya üzerine bir kitap yazmış olan Sn. Prof. Dr. Udo STEINBACH söz alarak; ‘Bölgenin Tarihi, Ekonomik ve Sosyolojik Açıdan’ konu başlıklı detaylı bir değerlendirme yapmıştır.
Steinbach, uzun yıllar süren Sovyet egemenliğinin ardından, bölge halklarının; inanç – kültürel ve etnik kimliklerini hala koruyabildiklerini, bu durumu çok dikkate değer bulduğunu belirtmiştir.
Bağımsız Ä°nsan Hakları gözlemcileri açısından Gürcistan Krizine, farklı bir bakış açısı ile bir değerlendirme sunan, “Human Rights Watch” Moskova ikinci Müdiresi, Çeçenistan uzmanı olarak tanınan Tatiana LOKSCHINA, özellikle medyanın, bütün gelişmeleri tek yanlı aktardığını, olaylara kendi bakış açılarına ve bulundukları tarafa göre yön verdiklerinin altını çizdi.
Tiflis’de Germanistik, Edebiyat ve Kültür bilimi eğitimleri almış olan ve halen Free Europe/Radio Liberty’ de Gürcistan bölümünün yöneticisi olarak görev yapan Dr. David KAKABADZE, krize Gürcistan tarafından bakan bir değerlendirme yapmış, ağırlıklı olarak, gerçekleşen savaş sonrasında yerlerinden olan göçmenler sorununa değinmiştir. Saldıran tarafın Gürcistan olduğu gerçeğini “görmezden gelmeyi tercih eden”, Dr. Kakabadze, göçmen sorununun çözümlenmesi gerektiğini vurgulamıştır.
Bir soru üzerine söz alan, ABHAZYA CUMHURÄ°YETÄ° Dişişleri Bakan Yardımcısı Maksim GUNJIA, “Abhazya’nın, kesinlikle barıştan yana olduğunu, isteklerinin kendi vatanlarında özgürce yaşamak olduğunu belirterek, tüm Dünya ülkelerinin bu gerçeği görmesini ve anlamasını beklemekteyiz, bu amaçla bu haklı tezimizi bütün platformlarda dile getirmeye devam edeceğiz” dedi.
Kafkasya krizinin, Abhazya ve Güney Osetya’ya yansıması bağlamında bir değerlendirme sunan, Ankara (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası Ä°lişkiler Bölümü öğretim görevlisi, Sn. Doç. Dr. Mithat ÇELÄ°KPALA, bölgeye küresel aktörler ve bölgeden çıkarı olan ülkelerin perspektifinden bakılarak yapılacak bir değerlendirmenin, olayları izah etmekte yeterli olamayacağını, Abhazya ve Güney Osetya’da yaşayan halkların nasıl bir yaşam biçimi istediklerinin de dikkate alınmasının gerektiğini, ayrıca Anavatanlardaki nüfustan daha fazla bir kitlenin Diyasporada yaşadığının altını çizerek, değerlendirmelerde Diyasporanın görüş ve beklentilerine de dikkat edilmesi gereğini vurguladı.

Etkinliğin ikinci bölümde son konuşmacı olarak kürsüye gelen ORSAM (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi) başkanlığını yürüten, Kafkasya uzmanı Hasan KANBOLAT, yorulmuş katılımcıları, anlattığı esprili anekdotlarla yeniden canlandırdı. Kafkaslarda mevcut sorunun çözümsüzlüğünden yararlanan iki temel unsur bulunduğunu, bunların RF ile birlikte, AB kaynaklarından elde ettikleri maddi güçleri kendi yandaşlarına aktaran, Shaakasvili yönetimi ve çevresindeki işbirlikçiler olduğunu vurgulayarak, Gürcü halkının ekonomik yönden son derece zorlu koşullarda yaşadığını belirtti.
Kafkaslardaki çözümün, Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya Devletlerini tanıyarak, kendini bu angajmanlardan kurtarması ve ardından hiç vakit yitirmeden, önce NATO ve arkasından da AB’ ye katılması olduğunu, bunun dışındaki yaklaşımların ve çözümsüzlüğün, onyıllar sürecek yeni proplemleri beraberinde getireceğini belirtti.
Toplantı katılımcılarına bir teşekkür konuşması yapan Hamburg Müze Müdürü Prof. Dr. Köpke, bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sözü Avrupalı Çerkesler Federasyonu Başkanı Sn. Admiral Dasdemir’e bıraktı.
Tüm katılımcılara ve katkı verenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan başkan Admiral Dasdemir, Federasyon olarak Kafkaslardaki sorunların bir an önce ve adaletli biçimde çözümlenmesinden yana olduklarını belirterek, Avrupa’daki kişi ve kuruluşlara, Kafkaslardaki gerçeklerin anlatılması noktasında, bu ve benzeri bilgilendirici aktiviteleri arttırarak sürdüreceklerini belirtti.

Sayı : 2009 03

Yayınlanma Tarihi: 2009-03-01 00:00:00