Sovyet S.G.C.D.K’tesinden Duyuru

0
7

Sovyet Sosyalist Gürcistan Cumhuriyeti Devrimci Komitesinin,
Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin
bağımsızlığı konusunda duyurusu

21 Mayıs 1921
Doğası gereği burjuva olan Menşevik gücü, yüzyıllardır Gürcistan’da yaşayan ulusal azınlıkların ihtilalci hareketleri üzerinde baskı kurmuş ve aralarındaki husumeti her zaman beslemiştir.

Sovyet gücünün bu konuya yaklaşımı ise farklıydı ve kardeşlik ilişkileri ve tüm işçilerin eşitliği ilkesine dayanıyordu.

Büyük Ekim Devriminde deklare edilen Özerklik hakkı, milli önyargıların yokedilmesi ve işçiler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda en iyi çare olarak kabul edildi.
Bu belge ile yukarıda adı geçen Sovyet Sosyalist Gürcistan Cumhuriyeti’nin Devrimci Komitesi olarak Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin kuruluşunu tanıdığımızı ve memnuniyetle karşıladığımızı ve Gürcistan Cumhuriyeti ile Abhazya Cumhuriyeti arasındaki ilişkilere hem Abhazya ve hem de Gürcistan işçi ve köylülerinin ilk Kongre’sinde karar verileceğine inandığımızı belirtiyoruz.
Bırakın iki sosyalist cumhuriyetin işçileri yakın kardeşlik ilişkilerinin biçimlenmesi için karar alsınlar.
Gürcistan Sovyet Cumhuriyeti Devrimci Komitesi

(http://www.abkhazworld.com/articles/reports/190-declaration-of-the-revolutionary-committee-of-the-ssr-of-georgia-on-independence-of-the-ssr-of-abkhazia-21-may-1921.html)
*
Gürcistan SSC ve Abhazya SSC arasındaki Birlik Antlaşması
16 Aralık 1921

Bir tarafta Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve diğer yanda Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olmak üzere, Gürcistan ve Abhazya çalışan sınıflarının arasında var olan milli birlikten kaynaklanan, her iki cumhuriyetin yürürlükteki haklarını korumak adına ve aynı zamanda ortak çaba aracılığıyla oluşacak devrimin yararı konusunda bu antlaşmaya karar vermişlerdir.
Bu amaçla Gürcistan Sosyalist Cumhuriyeti Serge Kavtaradze’yi; Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Nikoloz Akirtava’yı tam yetkili temsilci olarak görevlendirmişlerdir. Adı geçen temsilciler kimlik beyanından sonra aşağıdaki konularda anlaşmaya varmışlardır.
1. Gürcistan SSC ve Abhazya SSC birbirleriyle askeri, politik ve mali-ekonomik işbirliği kuracaklardır.
2. Daha önce bahsi geçen hedefleri başarmak için her iki cumhuriyet aşağıdaki komiseryaların birleşeceğini deklare ederler.
 a. Askeri
 b. Mali
 c. Kamu ekonomisi
 d. Posta ve Telgraf
 g. İşçi ve Köylü Denetimi
 h. Kamusal Adalet Komiseryası
 i. Deniz Taşımacılığı
 Not: Dışişleri tamamen Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin yetkisinde kalacaktır.
3. Demiryolları, Trans-Kafkasya demiryolları bölümünün tam hakimiyetinde olacaktır. Dış ticaret Gürcistan, Azerbeycan ve Ermenistan’ın ticaret departmanlarının hakimiyetinde olacaktır.
4. Birleşmiş komiseryaların yönetim kuralları ve formları her iki cumhuriyetin hükümetlerinin arasındaki özel anlaşmalarla belirlenecektir.
5. Trans-Kafkasya Cumhuriyetleri Federasyonu olarak adlandırılan bölgesel topluluğa, Abhazya Gürcistan vasıtasıyla katılır ve üçte bir oranında temsil edilir.
6. Bu antlaşma imzalandığı andan itibaren tarafları mecbur kılar.
Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin tam yetkili temsilcisi S. Kavtaradze
Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin tam yetkili temsilcisi N. Akirtava, S. Kartozia

(http://www.abkhazworld.com/articles/reports/189-union-treaty-between-the-ssr-of-georgia-and-the-ssr-of-abkhazia-16-december-1921.html)
Çeviri: Serap Canbek
(www.CircassianWorld.com‘ a teşekkür ederiz. Jıneps YK)

Sayı : 2009 03

Yayınlanma Tarihi: 2009-03-01 00:00:00