Yoldaki Dönemeçler

0
489

Prof.Dr. Yuriy Hamzatoviç Kalmıkov

(İki Parlamento, Bir Hükümet ve Milli Harekette)
Tercüme: Muhammed İzzetoğlu
Redaksiyon ve Yayın Hazırlıkları:Kafkasevi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi

Arka kapaktan:

On yıllar boyunca izlediği yayılmacı ve sert politikalarla dünya haritasını yeniden şekillendiren Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, yaşadığı ideolojik, ekonomik ve sosyal tıkanıklığı aşacak formülü bir türlü bulamayınca 1980’li yılların sonunda dağılma sürecine girdi.

SSCB kendini tasfiye edip yeni bir kimlik kazanmaya çalışırken, en kritik dönem 1989 – 1995 yılları arasında yaşandı. Bu süreçte yaşananların artçı sarsıntıları hala kesilmediği için eski Sovyetler Birliği coğrafyasında sık sık gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Sovyetler Birliği’nin dağılması kararı nasıl alındı? Statükocular değişime nasıl direndi? Birlik cumhuriyetleri nasıl bağımsız oldu? Seçimli parlamento nasıl hayata geçti? Rusya Federasyonu nasıl kuruldu? Yeni devletin yasama organları nasıl oluşturuldu ve nasıl çalıştı? Hükümetler hangi şartlarda görev yaptı ve  gerçekten iktidar olabildi mi? Etnik grupların bağımsızlık talepleri nasıl doğdu? Bu talepler nasıl karşılandı? Rusya Çeçenistan’a niçin saldırdı? Çerkesler bu dönemde hangi faaliyetlerde bulundu ve neler talep etti? Gürcistan’ın Abhazya’yı işgal girişimine kimler, ne tepki verdi?  Kabardey-Balkar’ı kimler ateşin içine çekiyordu, son anda nasıl kurtuldu?…

O dönemle ilgili bu ve benzer pek çok sorunun cevabını en yetkin şekilde verebileceklerin başında Prof. Dr. Yuriy Hamzatoviç Kalmıkov geliyor.
Kalmıkov, hem Sovyetler Birliği, hem Rusya Federasyonu parlamentolarında vekillik yapmış;
Bu sırada Rusya’nın yeni vatandaşlık yasasını hazırlayan ekibe rehberlik etmiş;
Yine o dönemde bütün milli hareketler gibi ivme kazanan Çerkes milli hareketinin liderliğini üstlenmiş;

1993-1994 yıllarında Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı görevinde bulunmuş;
Ve Rusya’nın Çeçenistan’ı işgalini protesto etmek için bu görevinden istifa etme dirayetini gösterebilmiş o günlerin en önemli şahitlerinden biri.

“Yoldaki Dönemeçler”, Sovyet öncesi ve sonrası iki ayrı dönem milletvekilli olarak, bir dönem Adalet Bakanı olarak Kremlin’de çalışan ünlü hukuk bilgesi Prof. Dr. Yuriy Hamzotoviç Kalmıkov’un anı ve analizlerinden oluşan kaynak bir eser.

Eski Sovyet coğrafyasının yakın geçmişte yaşadığı değişim sürecini anlamak ve gelişmelerin Çerkes milli hareketinin yakın tarihine düşen izdüşümlerini görmek isteyenlerin “Yoldaki Dönemeçler”imutlaka okuması gerekir.

 

Sayı : 2009 03