Çerkesler de Ergenekon’un hedefindeymiş!

0
663

1. Ergenekon iddianamesinden-1: Cumhuriyet Çalışma Grubu Devre Raporu–12 (19 Şubat 2004) 

 “Çerkezlerin Faaliyetleri ve Kafkas Dernekleri” başlığı altında; 

“Türkiye’deki bazı Çerkez kökenli vatandaşların, AB merkezli etnik ayrıştırma propagandalarının etkisi altında; Kafkas Dernekleri, Kafkas Dernekleri Federasyonu, Dünya Çerkes Birliği, Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı gibi çeşitli örgütlenmelere gittikleri, 

Türkiye’de Kafkas Derneklerini merkezi bir örgütte toplama çalışmalarının, 1975 yılında Ankara’da yapılan bir toplantı ile başladığı, sonraki yıllarda değişik toplantılar düzenlenerek KAF-DER adı altında Kafkas dernekleri birliği kurulduğu, Nisan 2002’de Ankara’da toplanan 51 dernek federasyona katılmak üzere ortak bir deklarasyon yayınlandığı ve Kafkas Dernekleri Federasyonunun 01 Temmuz 2003 tarihinde 21 derneğin katılımı ile kurulduğunun anlatıldığı görülmüştür. 

 

“Değerlendirme” başlığı altında; 

“STK şeklinde yapılan örgütlenmelerin AB merkezli olduğu”, “Kuzey Kafkas Cumhuriyetlerinden sağlanan katılımların Rusya Federasyonu ve Onun istihbarat örgütünün bilgisi ve himayesi altında gerçekleştiği”, “Anılan STK’larının Kıril alfabesi ile yazmak ve okumak istemelerinin, Latin alfabesini kullanmak istememelerinin dikkate değer olduğu”, “Ana dilde radyo ve televizyon yayını ve kurs açmak, çocuklara Çerkez dillerinde isim koymak istemelerinin de dikkate değer olduğu”, 

“Bu tarz çalışmaların diğer etnik gruplar tarafından da yapılabileceği düşünüldüğünde, sözde demokratikleşme adı altıda göz yumulan bu faaliyetlerin önümüzdeki dönemde etnik ve dini çözülmelere neden olabileceği”, “Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların; dernek, vakıf, cemaat gibi adlandırmalarla münferit bir çalışmanın eseri olarak değil, bir bütünün parçaları olarak algılanması gerektiği”, “Mütakiben parçaların birleştirilmesi çalışmalarına başlanacağı” şeklinde değerlendirmeler yapıldığı görülmüştür. 

 

 “Sonuç” başlığı altında ise; 

Özellikle Kürtler dışındaki etnik köken mensuplarından belirli makam ve mevkilere gelmiş kişilerin söz konusu tehlikeler hakkında bilgilendirilerek anılan STK faaliyetlerinin ulusalcı çizgiye çekilmesine davet edilmesi, bu çalışmanın internet tartışma gruplarına ve medyaya sızdırılarak kamuoyu ile paylaşılması, Vatansever. info adlı sitelerinde kullanılmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir.


1. Ergenekon iddianamesinden-2: ‘Mütercimler’in Misyonu:  

Çerkezlerle Türklerin Arasını Açmak’ 

28. Ergenekon iddianamesinde tutuksuz sanık Erol Mütercimler hakkında yapılan bir konuşma dikkat çekiyor. 28.12.2007 tarihindesoyismibelirtilmeyen Nejat. ile Gazeteci Güler Kömürcü’nün, Erol Mütercimler’in ajan olduğu konusunda konuştuğu görülüyor. 

İddianamedeki bu bölümler şu şekilde yer alıyor: “.. Nejat’ın ‘Bakın şimdi Türkiye’de Karadeniz’de Kafkasya’dan gelenler Balkanlar’dan gelen şu etnik gruplar var. Boşnaklar, Çerkezler… Bakın Erol Mütercimler bir program yaptı Çerkezlerle ilgili’ dediği, Güler Kömürcü’nün de Erol Mütercimler’in 111 denilen Özgür Mason locasında olduğunu anlattığı, Nejat’ın ‘Şimdi bakın Erol Mütercimler ajan’ dediği, Erol Mütercimler’in ulusalcı geçinmesine rağmen, yazdığı kitapların kafa karıştırmak için yazdığını anlatarak, ‘Bakın şimdi Çerkezlerle Türklerin arasını açma misyonunu vermişler ona. Çok kötü yani çok ajan var şu an. Erol Mütercimler’i deşifre etmek lazım’ dediği, Güler Kömürcü’nün de ‘Aynı görüşteyim efendim’ dediği…” (CİHAN) 

  

Sayı : 2009 04