Gorbaçov Putin Yönetimini Anlattı

0
448

SSCB’nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov, Vladimir Putin yönetimini, Sovyetler Birliği dönemindeki Komünist Parti’nin en kötü versiyonuna benzetti ve Rusya’da parlamento ile yargının tam anlamıyla bağımsız olmadığını ileri sürdü. 

Açıklamasında, zaman zaman sert, zaman zaman samimi ifadeler kullanan Gorbaçov, Rusya’daki mevcut yönetime, daha önce olmadığı kadar ağır eleştiriler yöneltti ve Başbakan Vladimir Putin’in liderliğindeki yönetimin, ihtişamlı bir merkeziyetçiliğin çekirdeğinde, önüne gelen her şeyi yıkan siyasi bir güç inşa ettiğini söyledi. 

İktidardaki Birleşik Rusya Partisi’ni çok eleştirdiğini, doğrudan eleştirmekten kaçınmadığını belirten Gorbaçov, iktidarın, Sovyetler Birliği’ndeki Komünist Parti’nin en kötü versiyonunu anımsattığını kaydetti. 

Gorbaçov, Rusya parlamentosunun bağımsız hareket ettiğini söyleyemeyeceğini, aynı zamanda yargının, anayasanın gereklerini tam anlamıyla yerine getiremediğini ifade etti. SSCB’nin yıkılmasından sonraki beklentilerine de değinen Gorbaçov, Doğu Bloku ülkelerinin kendi başlarına hareket etmelerine olanak tanımak istediğini, ancak kendi arzusunun, Sovyetler Birliği’ni oluşturan bu ülkelerin birlik halinde kalmaları olduğunu vurguladı. 

Gorbaçov, “Birliğin dağılmasına kuvvetle karşıydım” diye konuştu ve Ukrayna, Kazakistan ve Belarus’un bir gün Rusya ile birlik oluşturmasını umduğunu söyledi. 

 “Amerikan basını, Soğuk Savaş’tan galibiyetle ayrıldıklarını ve sosyalizmi yendiklerini ilan etti” diyen Gorbaçov, fazla kibirli olmakla ve ölçüsüz davranmakla itham ettiği Batı ülkelerinin aşırı güven neticesinde kısmen de olsa küresel erimeye neden olduğunu, her şeyin aynı nizamda ilerleyeceği düşüncesinin yer bulduğunu, ancak şimdi ağır bir ders alındığını belirtti. “Küresel erime” ifadesiyle, küresel mali krizi ima eden Gorbaçov, kapitalizmin, sosyalizmdeki bazı unsurlarla harmanlanmasına dair gerekliliğin kriz ile ortaya çıktığını ifade etti. 

Gorbaçov, süper tüketicilik ve aşırı kazanç hatalarından ders alınması gerektiğini belirterek, kalkınma ve işbirliğinde yeni bir model bulunmasını küresel mali krize çözüm olarak gösterdi. ABD-Rusya ilişkileri konusuna da değinen Gorbaçov, tarafların daha uyumlu davranması, ilişkileri düzeltmesi gerektiğini söyledi. Gorbaçov, Ukrayna’nın NATO’ya olası üyeliğine kuşkuyla baktığını da kaydetti. 

Açıklamasında, İran’ın nükleer çalışmalarına ve bunun yansımaları hakkında da konuşan Gorbaçov, uluslararası topluluğa, diyalog yoluyla çözüm olasılığını sonuna kadar kullanması çağrısında bulundu. Gorbaçov, “Bırakın İran kendisi uluslararası topluluğun içine girsin, normal ilişkiler kursun” dedi. (AA) 

 

Sayı : 2009 04