Kaf Dağı’nın Ardından Anadolu’ya “Çerkesler”

0
502

Hazırlayan: Gürsel Koçak 

Yorumcu ve yönetici olarak geleneksel Türk müziği alanında uzun yıllardır yurtiçi ve yurtdışında birçok başarılı projeye imza atan Gürsel Koçak, nisan ayında için ilginç bir projeyle İş Sanat’ta. Çerkeslerin kültürlerini farklı boyutlarıyla ele alan bu proje için şöyle diyor Koçak: 

“İnsan ırkının üç yüz bin yıl önce ortaya çıkardığı bir ülke… Masallar diyarı, düşler mutluluklar coğrafyası… Aynı Kaf Dağı’nın güzelliği ve erişilmezliği gibi her şeyin en zor ve en güzel olanını seçmiş Çerkesler… Binlerce yıldır toplumların, uygarlıkların gelip geçtiği kavimler kapısı: Kafkasya…  

 “Çerkeslerde doğdukları andan itibaren yaşamlarında her şey bir tören niteliğindedir. ‘Habze’ adını verdikleri toplumsal yaşamı düzenleyen kuralların tümü, örf adet hukuku, gelenek ve göreneklerdir yaşam. Kadın erkek ayrımının olmadığı bir kültürdür. Cesaret, zarafet, misafirperverlik, savaşçılık ve dayanışmacı duyguları Çerkes halkının en belirgin özellikleridir. Tüm bu duygularını müzikleri ve halk danslarında en ince detayları ile sergilerler. Etkinlik akşamı sizlere Çerkeslerin Anadolu’ya ayak bastıktan sonraki kültürel yaşamlarını, doğumdan ölüme kadar olan törenlerini anlatım ve görüntüler eşliğinde danslarıyla sergileyeceğiz.” 

Tarih: 04.04.2009 – 20:00 

Mekan: İş Sanat Kültür Merkezi 

 

Sayı : 2009 04