Nalçik’de Anayurda Dönenler Derneği

0
18
PERIT kuruldu…

 “PERIT”  Anayurda dönenler derneği, 21 Şubat 2009 tarihinde Nalçik şehrinde resmi açılışını yaptı. Türkiye’den dönen insanların öncülüğünde kurulan dernek, kısa sürede Suriye ve Ürdün’den dönüşçülerin de katılımı ile daha yolun başında geniş bir tabana ulaştı.
2008 yılı sonunda yasal izinleri alınarak kurulan PERIT derneği, anayurduna dönen insanların karşılaştıkları sorunlarda yardımcı olmayı ve dönüşçülerin içerisine geldikleri yeni yaşama adaptasyonlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. 

Açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Utıj Mejid, “Bizler hem anayurdun hem diasporanın durumunu en iyi bilenler olarak, dönüş düşüncesinin hayata geçirilebilmesi için gerekli her çalışmayı yapacağız. Bu düşünceden hareketle ana amacımız; diaspora ile anayurt arasında bir köprü vazifesi görmek, iki taraf arasındaki ilişkileri geliştirerek güveni sağlamlaştırmaktır” dedi.
Utıj Mejid, dernek merkezinde sürekli bir hukukçunun ve ona yardımcı bir sekreterin görev yapacağını belirterek, “Yasal prosedürler veya günlük yaşamda karşılaşılan sorunlar konusunda, derneğimize gelen her dönüşçünün sorunlarını mümkün olduğunca çözüme kavuşturmak, onlara yol gösterip yardımcı olmak amacındayız. Buraya vatanımdır diye dönen veya dönmek isteyen her insan; hiç çekinmeden bize başvurabileceğini, yasal sınırlar çerçevesinde sorunlarına çözüm sorularına cevap bulabileceğini bilsin” dedi.
Bir çok davetlinin katıldığı açılışta, anayurda dönen insanların neden bu tür bir yapılanmaya ihtiyaç duydukları detayları ile konuklara izah edilerek; vatanına dönen insanların burada yeniden dernekleşerek içine kapanmak amacında olmadıkları, tam tersine bu derneğin, dönüşçülerin en kolay ve en çabuk şekilde cemiyete adaptasyonuna yardımcı olmayı planladığı belirtildi.
Birçok sivil toplum kuruluşu yanı sıra parlamento adına da bir temsilcinin katıldığı açılışa, basın ve yerel TV ler de yoğun ilgi gösterdi.
Dernek başkanının yaptığı açılış konuşması sonrası; konuklar, sivil toplum temsilcileri ve cemiyet önderleri de, bu alanda bir örgütlenmenin uzun zamandır ihtiyaç olduğunu belirterek açık desteklerini ve iyi niyet temennilerini ilettiler.
Daha sonra salon gençlere bırakıldı.

Diasporadan gelen üniversite öğrencilerimiz yanı sıra, anayurttan gençlerin de katılımı ile yapılan düğün ve sonrasında yapılan gençler tanışma toplantısı ile program sona erdi.
Dernek programında, yukarıda belirtilen faaliyetlerin yanında; dönenlere Adıgece ve Rusça dil dersleri verilmesi, vatanına dönmek isteyen insanlara (iş, günlük yaşam, yerleşim vb. konularda) danışma hizmeti verilmesi, anayurt yaşamını diasporaya, diaspora yaşamını anayurda aktarmak üzere bilgi akışı sağlayacak mekanizmaların kurulması, dönüşe katkı sağlayacak her türlü kültürel sosyal faaliyetin yürütülmesi, yayıncılık, kültür temelli turistik organizasyonlar ve amaca hizmet eden ekonomik faaliyetlerin organize edilmesi gibi bir çok konu yer alıyor.
2008 yılı bahar aylarında tartışmaya açılan ve 8 temel prensip üzerinde uzlaşan insanların bir araya gelerek oluşturduğu Perıt Adıge Xase’nin temel yaklaşımını yansıtan deklarasyon aşağıdaki gibidir:
Biz Kimiz, Ne Ä°stiyoruz?
Bizler diasporadan dönmüş ve yaşamını anayurdunda sürdürmeye karar vermiş bireyleriz.

Her birimiz; bu toprakları vatan, bu topraklar üzerindeki halkı kardeş bilerek döndüğümüz anayurtta, toplum hayatına gücümüz oranında somut katkılar sağlamakla yükümlü hissediyoruz.  

Öte yandan, bizlerin bir zamanlar yaşamış olduğumuz diasporada, içerisinden geldiğimiz insanlarımızın hızla asimile oldukları ve günden güne daha çok yok oluşa yaklaştığımız da üzüntü verici bir gerçektir ve biz bu gerçeği unutmuyoruz.

Halkımızın gelecekte var olabilmesi, anayurttaki ulusal kültürel yapının güçlendirilip desteklenmesine, diasporadaki insanlarımızın  gelecekteki varlıklarının devamı  da anayurtlarına dönebilmelerine ve ilişkilerini geliştirebilmelerine bağlıdır.

Dolayısıyla büyük kısmı dünyanın değişik ülkelerine dağılmış halkımızın mümkün olan en fazla sayı ile anayurduna dönmesi, dönüşü mümkün olmayan kesim için de diaspora anayurt ilişkilerinin geliştirilerek derinlik kazandırılması bizler için acil öncelikli bir ulusal sorundur.
Bu temel tespitten hareketle;
a) Bu gün anayurduna dönmüş insanlar olarak bizler, anayurt  ile diaspora arasında sağlıklı ilişkilerin geliştirilebilmesinde bir köprü görevi üstlenmek zorundayız.
b) Diasporadan dönen/dönecek olanların anayurttaki genel koşullara daha kolay adapte olabilmeleri ve içerisine geldikleri sosyal yapıya daha sağlıklı uyum sağlayabilmeleri hususunda, insanlarımıza yardımcı olmak ve bunun altyapısını oluşturmak zorundayız.
c) Ekonomik çıkarlardan, kişisel itibar ve ihtiras kaygılarından öte bir yaklaşımla bu meseleyi ele almak, bu sorunun bir ulusal sorun olduğunu, davranışlarımızın yaşam tarzımızın çevremizle ilişkilerimizin sadece bizi bağlamadığını, bizlerin tek tek bireyler olarak aynı zamanda diasporayı temsil ettiğimizi bilmek zorundayız.
d) Kötü örneklerin ve sorumsuz davranışların anayurt insanı ile diaspora insanı arasındaki uçurumu derinleştirerek olumsuz propaganda için hazır bekleyenlere fırsat verdiğini, bunun da genel manada dönüş düşüncesine, taraflar arasında oluşması gereken güven ve işbirliği ortamına zarar verdiğini kabul etmek zorundayız.
e) Bizler bu ülkede gözü dönmüş birer tacir veya turistik amaçlarla gelmiş birer seyyah değiliz.

Bizler babalarımızın ve onların babalarının ve onların da babalarının hasret öldüğü vatan toprağına, o topraklar üzerinde yaşayan kardeşlerinin arasına geri dönmüş birer öncüyüz.

O halde bize düşen; koloniler halinde içimize kapanarak yaşamak değil; yaşantımız, davranışlarımız ve ilişkilerimizle güzel birer örnek olarak içerisine katıldığımız toplumsal yapıya uyum sağlamaktır.

Bize düşen; sorumluluğumuzun bilincinde davranmak, mevcut ve ortaya çıkması muhtemel sorunların çözümünde hem diasporanın, hem Kafkasya’nın gerçeklerini bilen insanlar olarak bir denge unsuru olabilmektir.
f) Biz bir politik hareket değiliz. Biz hiçbir şekilde çelişkileri derinleştirmek, uyumsuzlukları besleyerek sürdürmek ve kullanmak taraftarı da değiliz.

Tam tersine bizler, geri döndüğümüz anayurdumuza ve kardeşlerimize gücü oranında ekonomik katkı sağlayan, çalışan üreten bireyler olarak toplumdaki yerimizi almak istiyoruz.

Bizler vatan hasreti ile döndüğümüz yurtta “muhacir” tanımlamasına muhatap olmayacak şekilde sosyal uyumluluk göstermek ve hiçbir şekilde yasalara aykırı bir hareketin içerisinde yer almadan kopartılıp atıldığımız bu topraklarda yeniden kök salmak istiyoruz.

g) Bizler yaşanan sorunların önemli bir kısmının, sağlıklı iletişim ile doğru bilgi akışı sağlanamamasından kaynaklandığını düşünüyoruz.

Bu eksiklikten doğan sorunları herkes kendi yöntemleri ile çözmeye çalışmakta, birileri mevcut olan bu zaaftan istifade etmektedir.

Bizim amacımız, sorunun çözümü için gerekli altyapının oluşturulmasına ve insanların doğru bilgilendirilmesine katkı sağlamaktır.

Böylece hem zaman kaybı önlenmiş, hem de insanlarımızın cesaretini kıran ve ürküten kötü örnekler bertaraf edilmiş olacaktır.
h) Bizler yukarıda da açıkladığımız gibi dönen insanların yaşantıları, davranışları, ilişkileri ile anayurt ve diaspora arasında köprü olduğuna inanıyoruz. O nedenle, bu sorumluluğu duyan ve dönüş düşüncesinin halkımızın gelecekteki varlığı açısından önemine inanan bireyler olarak yukarıdaki temel prensipler üzerinde uzlaşabileceğimiz herkese elimizi uzatıyoruz.

Amacımız bu gün ne yazık ki pek de parlak olmayan dönüşçü profilini olumlu yönde değiştirmek, pek de başarılı olmayan dönüş düşüncesinin bizim için önemini yeniden hatırlamak/hatırlatmaktır.

Uyumlu, dürüst, yasalara saygılı, çalışan ve üreten, içerisinde yaşadığı insanların değerlerine saygı duyan, kendi değerleri olan, yüzü ak, kimlik ve kişilik sahibi bireyler olarak yaşamakla yükümlüyüz.

Tüm dönüşçüleri de bu sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmeye çağırıyoruz.

PERIT geçici web ve mail adresi:
Web:wwww.perit-xase.com
Mail: [email protected]

Sayı : 2009 04

Yayınlanma Tarihi: 2009-04-01 00:00:00