Nalçik’teki Forum sert tartışmalara sahne oldu

0
11

Kafkas Dağlı Halklar Konfederasyonu eski Başkanı Prof. Dr. Yuri (Musa) Şanibov da, Çerkeslerin kaybettiği toprakları geri alması için çalışılmasını istedi.

Çerkes Forumu üç konuda görüş bildirme kararı aldı: “Kabardey-Balkar’ın sosyo- ekonomik durumu”, “Dönüşçülük” ve “Toprak durumu”. Forumca alınan kararların tavsiye niteliğinde olduğu ve kaleme alınacak metinlerin hem yerel, hem de federal yönetimin ilgili birimlerine gönderileceği belirtildi. 

Kabardey – Balkar Cumhuriyeti’ndeki (KBC) Adigelerin durumu başkent Nalçik’te UÇD (Uluslararası Çerkes Derneği), KBC “Adige Hase” ve KBC Abhazya Gazileri Birliği’nin düzenlediğ bir forumla ele alındı. Foruma Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti (KÇC) “Adige Hase” Başkanı Muhamed Çerkesov ve Adigey Cumhuriyeti (AC) “Adige Hase” Başkanı Arambi Hapay katıldı.

Regnum muhabirine açıklamalarda bulunan AC “Adige Hase” Başkanı Arambi Hapay, “KBC’ndeki Adigelerin sorunu çok ciddi. Biz AC Adigeleri olarak, Kabardeylere karşı olacak gelişmelere kayıtsız kalamayız. Balkar Yaşlılar Konseyi şunu anlamalı ki, bizim kardeşlerimiz olan Kabardeyleri tarihi topraklarından atmaya kalkışanlar karşılarında bizi bulacaklardır” dedi.

KBC’nde durumun çok gergin olduğunu da söyleyen Arambi Hapay, şu görüşleri dile getirdi: Cumhuriyette yaşayan halklar birbirlerinin hakkına saygı göstermeli, birlikte yaşamayı, sorunları anlaşarak çözmeyi öğrenmelidirler. Adigeler topraklarının büyük bir kısmını Ruslarla yaptıkları 100 yıl süren bağımsızlık savaşında kaybetti. Şu anda kalan topraklarımızı korumamız gerekiyor. Bugün Adigelerin problemlerini ele aldığımız forumda, toprak sorunu ile birlikte Çerkeslerin dil sorunu ve diasporadakilerin tarihi anavatana dönüş sorunlarını görüştük.”

Bekşokov: “Sosnaliev’in manevi şahsiyeti incitildi”

KBC Abhazya Gazileri Birliği Başkanı Aleksey Bekşokov ise, Kafkasya Emiri Seyfullah kod isimli Anzor Astemirov’un, “danışmanımızdı”, “bizimle istişare ederdi” gibi ifadelerle anarak Abhazya Kahramanı ve Abhazya eski Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sultan Sosnaliev’in manevi şahsiyetini incittiğini söyledi. Bekşokov, “Sultan Sosnaliev gibi bir kahramanı, böyle saygın bir kişiyi illegal bir yapının içinde göstermek Abhaz-Çerkes toplumunu şoke etmiştir. Bunların hepsi yalan ve tamamı Anzor Astemirov’un uydurması” dedi. Aleksey Bekşokov, Çerkes Forumu düzenleme komitesine, Sultan Sosnaliev’in adının doğduğu şehir olan Baksan’da bir caddeye verilmesi, bunun yanı sıra Nalçik Müzesi’nde Sultan Sosnaliev adına bir bölüm oluşturulması ve bir de anıt yapılmasını için çalışma yapılmasını teklif etti. 

Kafkas Dağlı Halklar Konfederasyonu eski Başkanı Prof. Dr. Yuri (Musa) Şanibov da, Çerkeslerin kaybettiği toprakları geri alması için çalışılmasını istedi. Şanibov, KBC’ndeki mevcut durumu “kritik” olarak değerlendirerek, yönetimin zaman kaybetmeden gerekli tedbirleri alması gerektiğini söyledi. 

Mecid: “Dönüşün önünü kapadılar”

Çerkes Forumu toplantısında Repatriant (dönüşçülük) konusu da ele alındı. Bu konuda bir konuşma yapan Mecid (Utij), diasporada yaşayan Çerkeslerin anavatanlarına dönüşünün çok zor ve bugün için önünün kapalı olduğunu söyledi. 

Mecid Utij, uluslararası hukuk bir yana, Rusya Anayasası’nın dönüşçülük konusunda açık maddelerinin olmadığını, dolayısıyla Rusya yasalarıyla dönüşün çok zor olduğunu ifade ederek, “Hatta dönenlere bile o kadar kısıtlamalar ve baskılar yapılıyor ki, adaptasyon sıkıntısının yanında bu suni sıkıntı ve baskılar yüzünden dönenler adeta bir de tersine göçe zorlanıyor” dedi. 

Sert tartışmalarla geçti

Ancak forum, ciddi görüş ayrılıkları nedeniyle sert tartışmalara neden oldu. Forum organizasyon komitesinde yer alan KBC “Adige Khase” Başkanı Muhamed Hafitze’nin devlet yanlısı yaklaşımları organizasyonda görevli diğer üyelerin tepkisine neden oldu.

Muhamed Hafitze ve Kabardey-Balkar güvenlik güçlerinin foruma katılan sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir kısmına “illegal”, “aşırı uç” ve “separitist” gibi suçlamalar yöneltilmesi tansiyonu yükseltti. Forumun herkese açık olduğu daha önce deklare edilmesine rağmen, katılımın sadece devletçe (FSB) akredite edilen kuruluşlarla sınırlandırılmaya çalışılması ve KBC’nin köylerinden gelen gençlerin toplantı salonuna sokulmaması, toplantıyı amacından uzaklaştırdı. Toplantıya giremeyen ve dışarıda kalan 150 kadar genç bu tavra çok sert tepki göstererek kendilerinin de alternatif bir Çerkes Forumu toplantısı düzenleyeceklerini ilan ettiler.  

Ayrıca organizasyon komitesinde yer alan Ä°brahim Yağan gibi isimlerin defalarca FSB (Federal Güvenlik Servisi) ve Ä°çişleri Bakanlığına çağrılarak tehdit edilmesi, toplantının amacını gölgede bıraktı. 

Bu arada toplantıyı takip eden bazı katılımcılar, Kabardey-Balkar Ä°nsan Hakları Derneği Başkanı Valeri Hatajuko gibi milli harekette saygınlığı olan bazı isimlerin baştan beri bu toplantıya mesafeli durmalarının sebebinin de böylece ortaya çıktığını belirterek, “Bu toplantı girişimiyle yaşananlar, toplumumuza hakim olan ‘aynı paralelde düşünmeyenlerin organize edeceği toplantılar hüsranla biter’ kanaatini böylece biraz daha pekiştirmiş oldu” yorumunu yaptılar.  

Ä°brahim Yağan: ‘Bizi Ä°llegal Ä°lan Ettiler’ 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan organizasyon komitesi üyesi Abhazya Kahramanı ve Abhazya’nın KBC daimi temsilcisi olan Ä°brahim Yağan, “Çerkes Forumu Organizasyon Komitesi üyelerinden birisiyim. Bu foruma hazırlık yaparken ilginç olaylarla karşılaştık. Birincisi Rusya Federasyonu iç istihbarat servisi FSB ve KBC Ä°çişleri Bakanlığı çalışanları bizi devamlı takip ettiler. Bizi sık sık FSB ve Ä°çişleri Bakanlığına çağırarak bu işten vazgeçmemizi istediler. Telefonlarımızı dinlediler. Bu dinlemeler sonucunda telefon konuşmalarımızı hükümet üyelerinin önüne koyup bu forumun yapılmasının engellenmesini istediler. Bizi zorla dağdaki militanlarla, Anzor Astemirov’un ekibiyle, aşırı uç Vehhabilerle ilişkilendirmeye, yani illegal insanlarmışız gibi göstermeye çalıştılar. Her türlü baskıyı uyguladılar. Toplantıda sadece KBC Adige Hase Başkanı Muhamed Hafitze ve FSB tarafından akredite edilenler konuşabildi. Nitekim gençler buna çok tepki gösterdi” dedi. 

Ä°brahim Yağan, KBC’nde gençlerin oluşturacağı ulusal bir hareketin kurulacağını da sözlerine ekledi. (Kafkasevi)

 

Sayı : 2009 04

Yayınlanma Tarihi: 2009-04-01 00:00:00