Kafkas Savaşı

0
499

Adigey Cumhuriyeti Gençlik İşleri Komitesi ile “Molodaya Gvardiya” adlı gençlik örgütünün Adigey bölge kolu öncülüğünde, dün Adigey Cumhuriyeti Ulusal Müzesi’nde, “145. Yılında Kafkas Savaşı” adı altında gençler arasında bir tartışma toplantısı düzenlendi.  

Tartışmaya AC Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü’nden tarihçi Samir Hotko, Adigey Devlet Üniversitesi (ADÜ) öğretim üyesi tarihçi Murat Ğubceko, AC Ulusal Müzesi’nden ünlü arkeolog Aslan Tev, Müze çalışanları ve ADÜ Tarih Fakültesi öğrencileri katıldı.  

Toplantı, AC Gençlik İşleri Komitesi üyesi, “Molodaya Gvardiya” gençlik örgütü Adigey bölge kolu başkanı Murat Habehu tarafından açıldı. Habehu kısaca Kafkas Savaşı’nın başlaması ve nedenleri üzerinde durdu. Ardından gençlere savaşa yönelik sorular yöneltti ve ilginç yanıtlar aldı. Ardından savaş dönemi giysi ve eşyaları gençlere gösterildi ve bunların kimlere ait oldukları gençlere anlattırıldı.  

Daha sonra Samir Hotko ile Murat Ğubceko birer konuşma yapıp soruları yanıtladılar.  

(Adige Mak, 22 Nisan 09)   

 

Sayı : 2009 05