Mukhu Aliyev, Halkların Yönetimde Nüfusları Oranında Temsil Edilmesini Önerdi

0
593

Dağıstan Devlet Başkanı Mukhu Aliev, Dağıstan’daki halkların devlet organlarında ve yönetimde nüfus oranlarına göre görev almaları prensibinin yerleştirilmesini önerdi. 

Dağıstan’da istikrarsızlığın temel sebeplerinin başında Dağıstan halklarının devlet organlarında ve yönetimde eşit temsil edilmemesinin geldiğini söyleyen uzmanlar, bunun Dağıstan’da istikrar bozucu bir durum oluşturduğunu belirtiyorlar. 

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Devlet Başkanı Aliev, seçim kanununda bir değişiklik yapılarak Dağıstan’daki tüm halkların yönetimde temsilinin sağlanabileceğini söyledi. Aliev, Dağıstan’da yaşayan 30 etnik grup bulunduğunu, bunlardan 4’ünün diğerlerinden büyük olduğunu ve Dağıstan yönetiminin de genellikle bu 4 büyük halk temsilcilerinden oluştuğunu belirterek, “Eğer burada Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Parlamento Başkanı aynı halktan olursa, Dağıstan’da hiçbir zaman istikrar olmaz. Bunu gözden kaçırmamak gerekir” dedi. 

Aliev, Dağıstan’da geleneksel olarak Cumhurbaşkanı’nın Avar, Parlamento Başkanının Dargi, Başbakan’ın da Kumuk olduğunu söyledi. Aliev, Cumhuriyet Başsavcısının Lezgi olduğunu, onun yerine başka milletten birisini Başsavcı olarak atamanın çok ciddi sıkıntılar doğurduğunu belirterek, bunun aşağı yukarı Dağıstan’daki her makam için geçerli olduğunun da altını çizdi. 

.. Dağıstan’ın en kalabalık 4 halkından Avarlar 758 bin beş yüz, Dargiler 425 bin beş yüz, Kumuklar 365 bin, Lezgiler ise 337 bin kişilik bir nüfusa sahip. (Kafkasevi, 28.04.09) 

 

Sayı : 2009 05