İstanbul Kafkas Kültür Derneği Duyuruları

0
454

Duyuru 

  1. Derneğimiz Yönetim Kurulunun 17 Nisan 2009 tarihli toplantısında alınan karar gereği, Gençlik Komisyonu feshedilmiştir.
  2. Bağlı bulunduğumuz Federasyonun koymuş olduğu ilkelere, Derneğimizin hazırlamış olduğu yönetmelik esaslarına göre, Gençlik Komisyonumuz yeniden oluşturulacaktır.
  3. Bu amaçla,17 Mayıs 2009 Pazar saat:14.00’ de Derneğimiz lokalinde yapılacak toplantıya, koşulları uygun olan, Derneğimiz üyesi gençlerin katılımını bekliyoruz. 

Yönetim Kurulu  


Kamuoyuna Duyuru 

Derneğimiz bünyesinde görülen bazı olumsuzlukları sona erdirmek ve gençlerimizin kurumsal anlamda daha verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla bir yönetmelik çalışması yapılmıştır. 

Söz konusu yönetmeliğin uygulamaya koyularak Gençlik Komisyonu seçiminin yeniden gerçekleştirilmesine kadar, mevcut gençlik komisyonu feshedilmiştir (görevden alınmıştır). 

Bu konu bazı kişiler tarafından yanlış değerlendirilerek Gençlik Komisyonunun tamamen lağvedildiği gibi yersiz bir kanaat oluşturulmuştur. Bu doğrultuda gösterilen tepkiler yersiz ve gereksizdir. Derneğimizde, tarihi ve kültürel değerlerimize saygılı ve sağduyulu gençlere her zaman ihtiyaç vardır. 

Bu anlayışta olan gençlerimizi Yönetim Kurulu ile işbirliği halinde, hatta Yönetim Kurulu’nun önünde gerekli çalışmalara ve aktivitelere katılmaya davet ediyoruz. 

Yönetim Kurulu  

(20 mayıs 09) 


Gençlik Komisyonu” Bildirisidir.! 

Yönetim Kurulunun  H. Yaşar Nogay başkanlığında 17 Nisan 2009 tarihinde yaptığı toplantı sonucunda “Gençlik Komisyonu” muz, bahsi geçen yönetim kurulu üyeleri tarafından; 

FEDERASYONUMUZCA belirlenmiş bulunan ilkeler doğrultusunda çalışmayan, Yönetim Kurulu ile uyumlu çalışmak ve faaliyetlere katılmak yerine, sürekli muhalif ve toplumumuzun temel kültürünü oluşturan değerlere ve disipline aykırı davranışlar içersinde bulundukları” 

gerekçesi ile haksız ve gerçek dışı iddialarla feshedilmiştir! 

Söz konusu yönetim, göreve geldiği bir buçuk yılı aşan süreç içerisinde dernek gençliği ile arasına sürekli duvarlar ören, sunulan gençlik etkinliklerinde destekçi gibi görünen, dernek ile alakalı gençleri direkt etkileyecek durumların kararlarını aldıktan sonra “gençliğin fikrine” sözüm ona başvuran,  kendi gençliğine maddi – manevi konularda güvensizliğini diline pelesenk eden ve uygulamalı olarak da gençliği itham eden bir düşünce sistemine sahiptir! 

Derneklerde büyükler gençler anlaşmazlığı her zaman olabilecek bir şeydir. Ama bir genç (evet sadece 1 genç bile) bu gibi anlaşmazlıkların sonunda “ben artık yokum” deyip ceketini alıp bir daha dönmemek üzere gidiyorsa, birileri bir yerlerde dönüşü olmayan hatalar yapmış demektir..! Türkiye’deki Kafkas Derneklerinde yıllardır süregelen bu çarpık sistem artık topyekün değişmelidir. Bu sorun sadece İstanbul Kafkas Kültür Derneği gençliğinin değil, genel manada Türkiye’deki dernek gençliğinin en büyük engelidir.!! Birileri “Artık derneklere  gençlerimiz neden gelmiyor?” diye düşünmek yerine bu gidişata dur demelidir..! 

Bizler; yargısız infaz zihniyetine sahip bir sistem yerine, fikir ve görüşlerin özgürce konuşulduğu, farklı projelerin üretilmesi için uygun koşulların sağlandığı, desteklendiği, gençlerin sorunlarının dinlendiği bir yaklaşımdan yanayız. İstanbul Kafkas Kültür Derneği yönetimi, isminin hakkını verir nitelikte Kültür ile ilgilenmek yerine gençlerin siyasi ve dini düşüncelerine müdahale etme, hatta yargılama hakkını kendinde görmemelidir. Bu çatı altında insanları bir arada tutması gereken en önemli etkenler Çerkes kimliği ve Çerkeslik bilinci olmalıdır. 

Her ne sebeple olursa olsun gençlerin, sorgusuz sualsiz saf dışı bırakılmadığı, olumsuz bir durum var ise de en önemli değerimiz olan XABZE’ mize sadık kalınarak, paylaşımı esas alan ve toplumsal bütünlüğümüzü korumaya odaklı WUNAFE geleneğinin uygulandığı Çerkes ortamlarını  savunan  Çerkes Gençleri olarak, dernek büyüklerinin bu kabul edilemez tutumunu ve Gençlik Komisyonu başkanımızın dernek tarihinde daha önce görülmemiş bir yaklaşım ile üyelikten çıkarılmasını protesto ediyoruz.! 

İstanbul Kafkas Kültür Derneği “Gençliği” 

İletişim:istkafgenc@yahoogroups.com                                                                                       www.kafkaskultur. org 

(26 mayıs 2009) 

 

Sayı : 2009 06