Rusya’nın okrugları/büyük bölgeleri

0
523

Çeviri: Hapi Cevdet Yıldız 

Rusya Fedrasyonu devlet yapısı 83 idari birimden (субъект/region) oluşur. Bu 83 birim cumhuriyet, kray, oblast ve okrug gibi regionlardan/idari birimlerden oluşur, bunların statü ve işleyişleri de farklıdır. 

 

Sınırlar 

Güney Federal Okrugu (GFO) (ЮФО), RF’nin 13 idari birimini içerir. 2000 yılına değin Kuzey Kafkasya Federal Okrugu olarak anılıyordu, ancak daha sonra Kuzey Kafkasya sınırları dışında bulunan Volgograd, Astrahan ve Rostov obalstları da okruga eklendi. 

GFO’nun Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan ve Azerbaycan ile sınırı vardır. Denizden Türkiye, İran, Türkmenistan, Bulgaristan ve Romanya ile komşudur. Sınırları içinde Avrupa’nın en yüksek doruğu olan Elbrus (Oşhamaho-5642 m) yer alır, batısında Karadeniz, doğusunda da Hazar Denizi bulunur, topraklarından Rusya’nın en büyük ırmaklarından olan Volga (İdil) ve Don (Ten) ırmakları geçer. 

 

Önemli istatistiki bilgiler 

GFO, RF topraklarının % 3,5 kadarını oluşturur, bu da 590 bin km² eder, nüfusu 23 milyondur (RF nüfusunun % 16’sı). GFO yüzölçümünün küçüklüğüyle diğerlerinden farklıdır. Burada 132 kent vardır, ama sadece Rostov –na- Donu kenti milyonluk bir kenttir. 

 

İçe ve dışa yönelik göçler 

RF nüfusu 1992 yılından bu yana 317 bin artış gösterdi. Bu zaman süreci içinde ve 2008 yılında GFO nüfusu da 17 bin artmış durumda. Ülkedeki demografik sorunlar burada da yaşanıyor: İnsanlar yaşlanıyor, emek gücü daralıyor, doğumlar da azalıyor. 

Rusya’ya göç edenler daha çok Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerden, en çok da Özbekistan, Ukrayna, Ermenistan ve Kazakistan gibi ülkelerden geliyorlar. Dışa göç de Almanya, ABD, Finlandiya, Kanada ve İsrail’e yapılıyor. Aynı biçim göçler GFO’nda da yaşanıyor. 

 

Çok etnili bir yapı 

Rusya’da en çok sayıda değişik etnik kökenli insanın yaşadığı yer/okrug, GFO’dur. Sadece Dağıstan’da 30 etnik kökene mensup bir nüfus bulunuyor. Ulusal çeşitlilik olarak, nüfus yüzdesi de şöyle: 

Ruslar; 64.5, Çeçenler; 5.6, Avarlar; 3.4, Adigeler (Kabardeyler, Adıgeyliler ve Çerkes/Şercesler); 3.1, Ermeniler; 2.6, Dargiler; 2.1, Osetler; 2.1, Kumuklar: 1.7, Karaçaylar; 0.8, Balkarlar; 0.4, vb. 

GFO’nda 200 dolayında etnik kökenli insan bir arada barınıyor. Çeşitlilik Rostov ve Volgograd oblastları ile Krasnodar ve Stavropol kraylarında daha fazladır. Etnik çeşitlilik Astrahan oblastı ile Kabardey-Balkarya ve Karaçay-Çerkesya’da bir öncekilere göre daha azdır. 

 

Ş’açe/Soçi çekim merkezi oluyor 

Ş’açe Kış Olimpiyatı ile ilgili projelerin bu yıl tamamlanması ve en kısa süre içinde yaşama geçirilmesi içerikli olarak, RF Devlet Başkanı Dmitri Medvedev tarafından alınmış olan karar gereğince, iş aramak ve çalışmak için Ş’açe’ye gelecek insan sayısında bir artışın olması bekleniyor. Kuşkusuz bu region yerlileri de bir işgücü olarak bu gelişimden pay alacaklardır. Bu gelişme kuşkusuz GFO nüfusu içindeki işsizlere iş ve halka da daha üst düzey bir yaşam olanağı sağlayacaktır. (Adige Psatle) 

 

Sayı : 2009 07