Türkiye Diyasporası Yayınlarından Seçmeler – 7

0
441

Hazırlayanlar: Yalçın Karadaş – Yaşar Güven 

“Ht” Rumuzlu Hatti-Hitit Halkının Gerçek Kimliği  

 

Alıntı yazılar 

(Türkçe-Rusça-Çerkesçe) 

1- Adigey Cumhuriyeti’nin başkenti Maykop’ta, 1992 yı­lında 4. Uluslararası Kafkasoloji Bilimi Kongresi yapılmıştır. Bu kongrede Profesör Yan Bravn Hattice ve Abhaz-Adige dilleri üzerine çalışmasını sunmuştur. Bu sunuda Profesörün üzerinde önemle durduğu ve dört karşılaştırmalı tablonun so­nucu olan tezi Abhaz-Adige dillerinin, Hatti-Hititçeyle olan benzerliğidir. Öyle ki; bu da bizim tezimizin doğrulanması ba­kımından değerlidir. 

2- Dr. G. Makkuin’in “Küçük Asya’da Hatti ve Boyla­rı” adlı, 1983’te Moskova’da yayınlanmış olan kitabının 188. sayfasında şu tez ileri sürülmüştür; “Hatti-Hitit hal­kı pek çok farklı dili konuşan boylardan oluşmaktaydı. Adige-Abhaz dilleri bunlardan biri idi. Bu durum Hatti-Hititlerin Kafkasya ile ilişkilerinin de açık bir göstergesidir.” 

3- Adige yazarı-araştırmacı-filolog Dr. Yelena Ahoha da, 2002 yılında Maykop’ta çıkan “Adige Kültürü” adlı kitapta; “THA” sözcüğünün Etimolojik kökeni başlıklı yazısında, bu kavram sözcüğünün Adige Leksikolojisi yanında, Yunan­ca ile de benzerliğini ortaya koymuştur. Aynı araştırmacı “Tha – Tı – Ha – Tıge” sözcüklerinin de etimolojisi üzerin­de durmuş ve bunun Hatti – Hititler ile ilişkisine değinmiştir. Yine aynı kitabın 23. sayfasında bulunan “Hatitlerde Dünya Görüşü” adlı makalesinde; Hatukoylar (Adige bo­yudur)’dan bahseder ve onların aslında Hatti olduklarını belirtir. 

Sayı : 2009 07 

Yayınlanma Tarihi: 2009-07-01 00:00:00