14 Ağustos 1992 – 8 Ağustos 2008 Yıldönümleri

0
468

Yıllarca aynı coğrafyada yaşayan ve sosyal ilişkiler kuran Kafkasya’nın kadim halkları Abaza, Oset ve Gürcüler için acının yıldönümü..
Gürcistan’ın mini emperyal anlayışa sahip lider kadrolarının neden olduğu savaşların yıldönümü..
SSCB’nin dağıldığı 1990 lı yıllardan bugüne Gürcistan yönetimi farklı bir davranış sergilese idi ne olurdu?
Gürcistan halkları yöneticilerine, ‘onlar bizim kardeşlerimiz, ellerinizi kardeşlerimizden çekin’ deme cesaretini gösterebilseler ne olurdu?
Rusya’ya SSCB sonrası ‘seninle işim kalmadı’ dedikten sonra ABD’ye ‘sen dünyanın her köşesinde hep kötü sınav verdin, seninle de işim olmaz’ dese idi ve; Abhazya, Güney Osetya ve Acarya’ya dönüp ‘gelin eşitlerin birliğini oluşturalım, biz bize yetmenin yollarını arayalım, kaynayan kazan Kafkasya’yı huzurlu bir örnek haline getirelim’ dese idi, … ne olurdu. Ya da ne kaybeder, ne kazanırdı?
SSCB sonrası 22 Cumhuriyet ile Federasyon anlaşması imzalayan Rusya’ya nasıl bir örnek olurdu? Ve dünyanın geri kalanına…
Hadi bunlar olmadı..
Abhazya ve Güney Osetya bağımsızlığını ilan ettikten sonra ‘sizler de benim gibi kendi kaderinizi tayin ettiniz, tanıyorum sizi’ deseydi ne olurdu?
Hadi bu da olmadı.. Son bir yanlış ile 8 Ağustos 2008 saldırısını da yapıp, Rusya’dan önce ‘tanıyorum bağımsızlığınızı’ dese idi ne olurdu?
Dünya siyasetini, dünya dengelerini “bilmeyenler” böyle sorular sorabilir. Onlar bilmek istemezler zaten o dengeleri ve insanları öldüren, halkları yok sayan o siyasetleri.
Diller, dinler diyarı Kafkasya’da halkların iç dinamikleri ile özgürce gelişmesi gerçekleşemedi. Rusya “arka bahçesi” olarak görüyor Kafkasya’yı, ABD ve AB özel önem vererek “ilgisini hiç esirgemiyor”.
Bu koşullarda zor olanı başarmak söz konusu. Bunun için de bütün sivillere iş düşüyor!. 

Sayı : 2009 08

Yayınlanma Tarihi: 2009-08-01 00:00:00