Değerli abonelerimiz, okuyucularımız, Değerli Çerkesler

0
475

Örnek gazetemiz olsun. Şoven-ırkçı bir Türkün bakışı ile bakalım; “Nereden çıktı bunlar, .. götüremezler ama, .. bakalım ne zaman sona erer”. İşlerine gelmez ne de olsa. Biz de içimizden bir parça böyle bakıyor olabiliyor muyuz? 

 “Yapılacaksa biz yaparız” anlayışı ile bizden birilerinin çabası ile ortaya çıkan ürüne/ürünlere mesafeli duruşu, devamlılığını içten içe istememeyi, okumadan yorum yapmayı, ‘bakalım ne kadar sürecek’ anlayışı ile izlemeyi ve hatta kapalı kapılar ardında okumama teşviklerini anlamakta zorlandığımızı da ifade etmeliyiz. 

Kaldı ki hep yazdık çizdik, birbirinin aynı değil ama birbirine yakın düşünen bir grup Çerkesin çıkarmaya çalıştığı gazetemiz herkese açık. Şoven-ırkçı ve fundamendalist yani etnik kimlik cephesinde yer alamayacak anlayışlar hariç, niyetinde samimi olan herkese, ayrımsız birlikte davranmak üzere çağrı yaptık. ‘Düşüncelerinizi yazın yayınlayalım, sizin gibi düşünmesek de düşüncelerinizi duyurmanıza aracı olalım’ dedik. Gazetenin ulusal sorunun çözüm yeri olmadığını ama sorunları görünür kılabileceğimizi, çözüm önerilerinin tartışılabileceğini, buradan ortaklaşılacak noktaların etrafında birlikte davranışlar geliştirebileceğimizi söyledik. Farklı düşüncelere karşın birlikte kat edeceğimiz çok fazla yol olduğunu yüksek sesle haykırdık sürekli. 

Gazete abonelerimize, abonelik ücreti dışında maddi destek veren, yeni abone ve okuyuculara ulaşmamızı sağlayan, yazıları ve çevirileri ile gazeteye zenginlik katan, manevi destekleriyle bizleri teşvik ve onore eden herkese teşekkür ederek; bir şeyleri eksik yaptığımız, bir şeylerin de eksik olduğuna inandığımız noktada yeni bir çağrıya gereksinim duyduk. 

Zorlanıyoruz. Gazetemiz kendi ayakları üzerinde duramıyor. Yeterli abone sayısı ve gazete satışı söz konusu olamadı. Bir gazete için en önemli gelir kaynağı olan reklamdan hemen hiç yararlanamadık. 

Abone kayıtlarında yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle 2009 yılı sonuna kadar ayırımsız her aboneye gönderime devam ettiğimizi açıklamıştık. Posta emekçilerinin azizliğine uğradığımızı ve zaman zaman yerine ulaşmayan gazetelerin olduğunu da iletmiştik. Hatta deneme amaçlı aynı adreste iki abonemizden birine ulaşırken diğerinin gazetesinin iade geldiği, zarfın üzerine de ‘tanınmıyor, adres eksik, yetersiz’ gibi gerekçeler yazıldığı durumları da yaşadık. Bunlara çok üzüldük. Adresini değiştiren kimi abonemize de ulaşarak yeni adresini edindik. 

Şimdi çağrımız, gazetenin devamlılığı için organik bir yapı oluşturma gayreti içinde iken maddi anlamda sıkıntıları aşmaya yardımcı olacak ve gazetenin içerik olarak zenginleşmesine katkı sağlayacak desteklerdir. 

2010 yılı için bütün aboneliklerin yenilenmesi gerekli. 2009 yılı sonu itibarıyla bütün abonelikler sona erdi. 

*2010 abonelik ücretlerini bekliyoruz. Yatırmayan abonelerin gazete gönderimini üzülerek sonlandıracağız. 

*Yeni abonelere gereksinimimiz var. Bu konuda “her abonemiz bir abone daha yapmalı” çağrımızı iletiyoruz. 

*Yeni satış noktalarına gereksinmemiz var. 

*Gazetenin devamlılığı için reklamın önemi yadsınamaz. Bu konuda destek bekliyoruz. 

*Firma reklamları dışında, kişilerin destek amaçlı küçük ilanlarla maddi destek verebileceğini duyurmuştuk. Bu sayıda da ilgili açıklamayı içeren ücret tarifesini veriyoruz. 

*Birbirimize dair haber/bilgi alabilmemizin bir kanalı olan gazetemiz için her yerleşim biriminden, her dernekten gönüllü muhabir arıyoruz. 

Desteğinizi bekliyoruz. 

Güzel günlere.. 

Jıneps 

Ekim’09 

 

Sayı : 2009 10