Kafkas Kültür Derneği Genel Kurulu

0
490

1 Kasım 2009 Pazar günü  saat 13.00 de Bağlarbaşı, Nuh Kuyusu Caddesi No:106 Üsküdar – İSTANBUL  adresindeki dernek merkezi’nde aşağıdaki gündemle, çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. 

Değerli Üyemiz, 

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı  25 Ekim 2009 Pazar günü çoğunluk sağlanamadığından yapılamamıştır. 

İkinci toplantı 1 Kasım 2009 Pazar günü  saat 13.00 de Bağlarbaşı, Nuh Kuyusu Caddesi No:106 Üsküdar – İSTANBUL  adresindeki dernek merkezi’nde aşağıdaki gündemle, çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. 

Toplantıya katılmanız önemle rica olunur. 

Saygılarımızla. 

İstanbul Kafkas Kültür Derneği 

Yönetim Kurulu 

GÜNDEM : 

 1)  Açılış ve Yoklama 

 2)  Kongre Başkanı ve Kongre Divanı Seçimi 

 3)  Saygı Duruşu 

 4)  Gündemin okunarak oylamaya sunulması 

 5)  Faaliyet raporu ile gelir / gider tablosunun okunması ve müzakeresi 

 6) Denetim raporunun okunması 

 7)  Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası 

 8)  Tüzük değişikliği için komisyon kurulması 

 9)  Derneğin emlak vergisi borcunun kapatılması konusunda karar alınması 

10)  Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması 

11) Yeni yönetim ve Denetim kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi 

          12) Kafkas Dernekleri Federasyonu genel kurulunda derneğimizi temsil edecek delegelerin seçimi 

13) Çeşitli çalışma gurupları ve komisyonları oluşturmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi 

14) Yıllık ödentinin saptanması 

15) Dilek ve öneriler 

16) Kapanış 

Nuh Kuyusu Cad. No: 106 Bağlarbaşı –  Üsküdar  /  İstanbul  Tel: 0216 651 00 88 – Fax: 0216 651 00 89 www.kafkaskultur.org   /    info@kafkaskultur.org 

  

  

Sayı : 2009 10