Viyana’daki Anıt üzerindeki yazının tercümesi

0
482

Bu anıt; Kuzey Kafkasya’da atalarından kalan toprakların özgürlüğünü korumak için canlarını verenler ve 1864 Mayıs’ında biten Büyük Kafkasya Savaşı’nın sonucu Çarist Rusya tarafından Osmanlı İmparatorluğu’na göçe zorlanan yerli halkların bu göç sırasında hayatını kaybedenlerin anısına adanmıştır. Kaybolan kuşakların soyundan gelenler önce ruhen birleşsin ve bir gün anavatanlarında tekrar bir araya gelsinler.  

  

Sayı : 2009 10