Uluslararası Çerkes Birliği – Çerkesler Örgütlerini Sorguluyor

0
8

Uluslararası Çerkes Birliği
Çerkesler Örgütlerini Sorguluyor
Uluslararası Çerkes Birliği’nin (UÇB) Maykop’ta yapılan 8. Genel Kurulu sonrası değerlendirmeler sürüyor.
Genel Kurul süreci, Birlik Başkanı’nın önceden atanmış olması, üstelik Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın onayı ile atanması, gençlerin temsil talebi gibi konular, Çerkes toplumunca uzunca bir süredir işlevi tartışılmakta olan UÇB’yi gündemde öne çıkardı.
Çerkes kanaat önderleri; 1997 de Birleşmiş Milletler’ de ‘Temsil Edilmeyen Uluslar Örgütü’ UNPO’ ya başvuran ve önemli kararlar alınmasına zemin hazırlayan UÇB’ nin, süreç içinde işlevsizleştirildiği, biçimsel bir örgüte dönüştürülerek içinin boşaltıldığı, Rusya’ da Putin dönemi ile yerleştirilen merkezi yönetimin kontrolü altına girdiği yorumunu yapıyorlar. Merkezi Kabardey-Balkar Cumhuriyeti başkenti Nalçik’te olan UÇB’ nin kontrolünün bu Cumhuriyet tarafından yapıldığı, Rusya’ nın Federasyon Cumhuriyeti başkanlarını Moskova’dan ataması örneği UÇB’ nin başkanının da Nalçik’ ten atandığı değerlendirmesi yapılıyor.
8. Genel Kurul sonrası UÇB Yönetim Kurulu; Rusya Federasyonu bağlısı Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes ve Adıgey Cumhuriyetleri, Şapsığ Bölgesi, Moskova ve Krasnodar ile diyaspora ülkelerinden Türkiye, Ürdün, Suriye ve ABD’ den katılan delegelerden oluştu.    
 

Sayı : 2009 11

Yayınlanma Tarihi: 2009-11-01 00:00:00