Abhaz Federasyonu Kuruluş Bildirisi

0
447

Dilimiz, Kültürümüz, Ulusumuz ve

Abhaz Devleti’nin Geleceği İçin

Abhaz Örgütlenmesi

Abhazların binlerce yıldır anavatanları Abhazya’da sürdürdükleri var olma mücadelesi yaklaşık 150 yıl önce gerçekleşen sürgün nedeni ile sınırları dışına taşarak yeni bir boyut kazanmıştır.

Diasporanın bu mücadeledeki hareket tarzı anavatan Abhazya ile birçok konuda paralellik göstermekle birlikte öncelikli meselesi, sürgüne ve onun yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen sıkı sıkıya sarılarak korudukları ulusal kimlik bilincini geliştirici faaliyetler yürütmek, bugüne ulaştırabildikleri kültürlerini gelecek kuşaklara aktarabilmektir.

Yıllardır kimliği, kültürü, dili inkâr yoluyla yok edilemeyen Abhaz ulusu hakkında niyetlenilen soykırım: “Abhazları yok etmek için gerekirse yüz bin Gürcüyü feda ederiz’’ diyen Gürcü komutanın cümlesinde ifade buldu. Hiçbir savunma aracı olmayan Abhaz halkına karşı orantısız bir güçle Gürcistan tarafından başlatılan saldırının gerçek hedefi böylece ortaya kondu.

Bu saldırı kendi kaderini tayin edemeyen bir halkın başka halkların içinde eriyip kaybolacağı, yok olacağı gerçeğini bir kez daha acımasızca ortaya koydu. Abhaz halkının yok edilmesi amacıyla başlatılan savaş; ulusal bilinç, var olma hakkı, kararlılığı ve gücü ile direnen Abhazlar tarafından kazanıldı.

Abhazlar tüm dünyaya özgür, demokrat, kendi kaderini tayin edebilmiş bir ulus olarak varlığını kabul ettirdi. Tarihte kesintiye uğratılan Abhaz devletinin varlığı yeniden tesis edildi. Abhaz ulusu bugün bağımsızlıklarını tüm dünyaya tescil ettirme mücadelesini sürdürüyor.

2000’li yıllarda dünyada yaşanan değişimlere paralel olarak, yaşadığımız bölgede meydana gelen değişimler de göz önünde bulundurulduğunda, Abhaz Diasporasının Abhaz ulusu ve Abhaz devleti için önemi yadsınamaz ve Abhaz diasporası da bunun farkındadır.

Yaşanan yeni tarihsel süreçte, farklılaşan politik tercihler de değerlendirilince, çeşitli örgütlenmeler içine savrulmuş Abhaz derneklerinin tek çatı altında toplanarak faaliyetlerini belli bir disiplin içinde koordine edebileceği ve mevcut bölünmüşlüğe son verecek bir iç örgütlenmenin kaçınılmaz olduğu gerçeği daha iyi anlaşılmaktadır..

Abhaz diasporasının, dilini, kültürünü, kimliğini, varlığını koruması, tanıtması ve kendini ifade edebilmesi, ancak kendi demokratik kitle örgütlenmeleri ile gerçekleşebilir.

Halkın kendini ifade etme aracı kendi örgütüdür.

Doğru zamanda, doğru yerde ve birlikte alınan doğru kararların başarının temeli olduğu bir gerçektir.

Abhaz liderliği ve halkının bugün elde ettiği bağımsızlık bunun göstergesidir.

Diasporadaki Abhazlar tüm bu gerçekler ışığında, doğru ve kalıcı demokratik bir kitle örgütlenmesine ihtiyaç duyulduğunu kendilerini temsil eden Abhaz dernekleri vasıtasıyla dile getirmişler, böyle bir örgütlenmenin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması talebinde bulunmuşlardır.

Bu talep çerçevesinde yapılan tarama çalışmaları neticesinde şu an için bu talebi karşılayacak en uygun örgütlenme biçiminin Abhaz Federasyonu olduğu görülmüştür.

Abhaz ulusu girilen geri dönülemez yolda, taraf olmayanın bertaraf olacağı gerçeğiyle geleceğe yönelik adımlar atarken, vatansız var olmanın mümkün olmayacağı bilinciyle, bağımsızlığın korunması yolunda devletine tüm gücüyle destek olacaktır. Oluşacak Abhaz Federasyonu’nun kardeş Kuzey Kafkas halkları ile iletişim içinde bir dinamizm oluşturacağına ve Abhazya ile dayanışmamızı daha da güçlendireceğine inanıyoruz

Tüm bu gerçeklerden yola çıkarak:

Türkiye’de yaşayan tüm Abhazlar’a ulaşarak anadili ve kimliği ile sosyal, kültürel ve yaşamın diğer tüm alanlarında birlik ve beraberlik içinde yaşamalarını sağlayacak projeleri belirlenen prensipler ve disiplin dâhilinde koordine edecek,

Tüm kardeş Kuzey Kafkas halkları ve kuruluşları ile dayanışma içerisinde,

Abhaz halkı ve onurlu mücadelesi için,

Abhazya Cumhuriyeti’nin bugüne kadarki bağımsızlık ve tanınma mücadelesinde ve temsil faaliyetlerinde Abhazya Cumhuriyeti devleti tarafından akredite edilen kişi ve kurum/kuruluşlar ile omuz omuza ve gerekirse eşgüdüm halinde çalışacaktır.

Bağımsız ve Demokratik Bir Kitle Örgütlenmesini Gerçekleştirmek, Gelecek Kuşaklara ve Abhaz Halkına Borcumuzdur.

Ulusunun onurunu kendi onuru sayan herkesin tek ses olarak dayanışma içinde olacağına inanıyoruz. Bu nedenle bir Federasyon’un kuruluşu ile ilgili gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Saygılarımızla,

Ankara Abhaz Kültür Derneği (Cahit Kale), Bolu Abhaz Kültür Derneği (Ümit Atile), Düzce Abhaz Kültür Derneği (İlhan Kıymet), İnegöl Abhaz Kültür Derneği (Telat Özdemir), İstanbul Kafkas Abhazya Kültür Derneği (Cihan Zafer), Kdz. Ereğli Kafkas Kültür Derneği (Turan Duru).

(29.11.2009 – Düzce)

 

Sayı : 2009 12