AİHM’in ‘Batasuna Kararı’ Neydi?

0
481

İspanyol Yüksek Mahkemesi, 2003 yılında ülkedeki 17 özerk bölge arasındaki Bask’ın bağımsızlığı için silahlı mücadele yürüten ETA örgütüyle bağlantısı nedeniyle Batasuna adlı siyasi partiyi kapatmış, üyelerine siyaset yasağı getirmiş, tüm malvarlığına el koymuştu. Karar İspanya Anayasa Mahkemesi’nce de onanınca iç hukuk yollarını tüketen Batasuna AİHM’ne başvurmuştu.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni kollamakla yükümlü AİHM, Batasuna’nın başvurusu üzerine başlattığı incelemenin sonucunu 30 Haziran 2009 tarihli kararıyla duyurdu. AİHM oybirliğiyle aldığı kararla, İspanyol yargısının Batasuna’yı kapatmasını haklı bulmuştu. 

İspanya yargısının, Batasuna’yı kapatmasının temel nedeni ETA’yla arasında organik bir ilişki bulunmasıydı. 

  

Sayı : 2009 12