AKP Genel Başkan Yardımcısı

0
423

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik 

.. Mevlana diyor ki: “Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşırlar” ve hemen arkamda “Biz bu vatan için ölürken Türkçe bilmiyorduk ama bugün anadilimizi bilmiyoruz” ifadesi var. Bir değer uğruna bir vatan uğruna ortak bir ideal uğruna savaşmak mücadele etmek için ille de aynı dili konuşmak gerekmiyor. Ama farklı dillerin farklı kültürlerin birer zenginlik olduğunu, bunların mutlaka muhafaza edilmesi gerektiğini, insanların kendi anadilleriyle konuşmalarının önünde hiçbir engel olmaması gerektiğini, bunu öğrenmeleri ve öğretmeleri gerektiğini, kendisinden sonraki nesillere aktarmalarının temel bir insani hak olduğunu tasdik ediyoruz, buna katılıyoruz ve bu görüşe kesinlikle sonuna kadar sadık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

.. Kafkas milletlerinin tarih boyunca çektikleri çileleri hepimiz biliyoruz. 19. asrın ikinci yarısı Kafkas milletleri ve toplumları için adeta bir kırlangıç fırtınası olmuştur. Dünyanın dört bir tarafına dağılmışlardır. Dönemin Osmanlı Devleti bugün torunları aramızda bulunan insanlarımıza kucak açmıştır… Türkiye’de tabi rivayetler muhtelif ama sayısı bir milyon civarında olan Kafkas kökenli vatandaşlarımızın kendi kültürlerini muhafaza etmeleri, örf, adet ve geleneklerini muhafaza etmeleri kendilerinden sonraki nesillere aktarmaları, anadillerini unutmamaları, öğrenmeleri onların en tabi hakkıdır. Bunun önünde en ufak bir engel olmamalıdır. Böyle bir engel varsa sizlerle birlikte hep birlikte bu engelleri ortadan kaldırmaya hazır olduğumuzu da huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Sayın Genel Başkan Cihan Candemir Bey’in hükümetimize yönelik olarak bazı sitemleri oldu… Bu iş başlarken kesinlikle tek başına bir Kürt açılımı olarak başlamamıştır. Demokratik açılım süreci aslında iktidara geldiğimiz günden beri çeşitli safhalarıyla gündemdedir… Milli birlik ve beraberlik bu demokratik açılım sürecinin amacıdır. Ulaşması gereken hedeftir ama bu projenin adı demokratik açılım sürecidir… 

Bu ülkede ırkçılık olmadı mı? Bu ülkede asimilasyon olmadı mı? Tanımamazlık, inkar olmadı mı? İtiraf edelim ki diz boyu oldu… 

… Türkiye’de bir millet vardır fakat çok sayıda ırk vardır. Millet ortak bir tarihi geçmişi olan, ortak bir vatanı olan, geleceğe yönelik ortak tasavvurları olan, ortak planları olan ve ortak menfaatleri olan insanların gönüllü birlikteliğinin adıdır. 

… İç İşleri Bakanımız Kafkas Dernekleri Federasyonu ile görüşmemişse ben şahsen bunu bir eksiklik olarak değerlendiriyorum… Bu konuda söyleyecek sözü olanlar hep birlikte söylesinler. Biz size bir paket falan dayatmıyoruz.    

… Biz Türkiye’nin demokratik atmosferini zenginleştirmek istiyoruz… Ama birliğimiz bütünlüğümüz bizim ortak paydamızdır. Türkiye Cumhuriyeti tartışma konumuz değildir, vatanımız, bayrağımız, istiklal marşımız tartışma konusu asla değildir ve yapmayacağız, buna müsaade etmeyeceğiz… 

Demokratik açılım sürecinde insanların kendi ana dilleriyle yazıp çizmeleri, bunu öğrenmeleri yayın yapmaları bu konuda ciddi manada getirilen serbestlikler bu ülke için tehdit değildir, bu ülkenin birlik bütünlüğüne karşı bir tehdit değildir. 

Bölünmenin panzehiri demokratikleşmedir. Zannedildiği gibi demokratikleşme bizi bölünmeye götürmez… 

  

Sayı : 2009 12