Çerkesler de ‘açılım’ istiyor:

0
470

Çerkesler de ‘açılım’ istiyor:  

Anadil seçmeli ders olsun 

Demokratik açılım sürecinde var olmak için ortaya çıkan Çerkesler, taleplerini dün kamuoyuyla paylaştı. Demokrasi İçin Çerkes Girişimi’nin bir basın toplantısı ile duyurduğu talepler arasında itham edici resmi tarihin tadil edilmesi, ana dilin Çerkeslerin yoğun yaşadığı bölgelerde seçmeli ders olarak okutulması ve Çerkesçe isim yasağını kaldırılması öne çıktı. 

Sözcülüğünü yazar-mimar Yalçın Karadaş ve yazar-avukat Hulusi Üstün’ün üstlendiği girişim, farklı kültürlerin yaşatıldığı demokratik bir Türkiye’nin inşası için taleplerini ise şöyle sıraladı: 

-Tek tipleştirici ve itham edici resmi tarih tezleri reddedilmeli; bilimsel, sivil ve objektif bir perspektiften tarihimiz yeniden yazılmalı. 

-Ana dillerin varlığının hukuki ve fiili güvence altına alınmasına yönelik düzenlemeler yapılmalı ve bu konuda seçmeli anadil eğitimi, ana dilde isim-soy isim alınabilmesi ve yerleşim yerlerinin isimleri alanlarındaki yasaklar giderilmeli. 

-Anadillerdeki radyo-televizyon yayınlarında ve üniversitelerde dil ve edebiyatla ilgili açılan enstitülerde ileri adımlar atılmalı; tarihi, kültürel zenginliklerimiz ile yaşayan ve ölü tüm diller araştırma konusu yapılmalı. 

Bir soru üzerine Karadaş, taleplerin karşılanmaması halinde meydana inmeyip konuşmayı tercih edeceklerini belirtip “Çerkesler sokağa çıkmayı tercih etmez. Biz konuşmayı, düşünmeyi her şeyden önce kendi içimizde bir tartışmayı başlatmayı amaçlıyoruz. Meydanlar provokasyona açıktır. Konuşacağız, yazacağız. Önce kendimizle yüzleşeceğiz” dedi. “Çerkeslerin Kürt açılımına bakışı nedir” sorusu üzerine Karadaş, “Demokratik açılımın Kürt açılımı olarak nitelendirilmesi bir halkın hedef gösterilmesidir. Eğer bize bir Çerkes açılımı yapmak istiyoruz diye gelinseydi bunu kabul etmezdik. Sürece Kürt açılımı denmesinden kaygılıyız.” diye konuştu. 

Üstün de demokratik açılım sürecine silahlı mücadele yüzünden girilmediğini belirtip “Süreç sosyolojik ve zorunlu bir gidişattır. Çerkesler buna omuz vermek istiyor” diye ekledi. Üstün somut olarak Çerkeslerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde seçmeli anadil dersi konulmasını, kültür ve dilin yaşatılması için anavatan Kafkasya ile işbirliğinin yollarının açılması, resmi tarihin tadil edilmesini istediklerini vurguladı. Çerkeslerin talepkar olmak için neden geciktiği sorusuna Karadaş, sürgün halkı olmanın Çerkesleri devletçi yaptığını belirterek “Çerkesler devletin siz ne istiyorsunuz diye kendisine sormasını beklemiştir” dedi. (Radikal) 

Sayı : 2009 12