CHP Genel Başkan Yardımcısı

0
426

CHP Genel Başkan Yardımcısı

Onur Öymen

… Bu yılki toplantınıza Kafkas toplantılarında sık sık görmeğe alışmadığımız iktidar partisi temsilcisinin katıldığını da görmek bize ayrı bir mutluluk veriyor. İktidarıyla, muhalefetiyle Kafkas toplumunun sorunlarına sahip çıkmak hepimizin öncelikli görevleri arasında olmalıdır.

… Geçen ay İzmit’teki derneğinizin bir toplantısına katılmak için Kocaeli’ne gitmiştim. Oradan Kefken’e gittik. Babalı sahillerini ziyaret ettik. 1877 yılının 21 Mayıs günü atalarınızın çıktığı o sahili görmek, çok zor koşullarda sığındıkları mağaraları incelemek, atalarınızdan 1061 kişinin gömülü bulunduğu mezarlıkları ziyaret etmek beni çok duygulandırdı.

… 1864 yılından itibaren ata topraklarını yabancı istilasından korumak için kahramanca savaş veren 1,5 milyon insan hiçbir kusurları olmadığı halde doğdukları toprakları terk etmek zorunda bırakılmıştı. Bunların yaklaşık üçte biri Karadeniz’in hırçın sularında kayboldu veya güç koşullarda sahile çıktıktan sonra hayatını kaybetti. Sahillerimize çıkıp da hayatta kalabilenleri de büyük güçlükler, zorluklar bekliyordu. Ama onlar bütün güçlükleri aşarak önce bu sahillerde tutundular, varlıklarını sürdürdüler, daha sonra da Anadolu’nun çeşitli bölgelerine yerleşerek oraları yeni vatanları yaptılar… Türk milletinin saygın bir parçası oldular.

… Çerkes Ethem konusunda okul kitaplarında yer alan bazı ifadeler Çerkes toplumunu üzmüştür, incitmiştir. Ama o dönemde yaşanan sıkıntıları Çerkes kardeşlerimiz içlerine atma olgunluğunu gösterdiler ve Cumhuriyetin iyi ve sadık vatandaşları olma hedeflerinden hiç sapmadılar… Onlar barış insanlarıydı. Silahlı mücadele onların lugatında yoktu. Barış yoluyla, düşünce yoluyla, ikna yoluyla, demokrasi yoluyla sorunlarına çare aradılar.

… Milli Eğitim Bakanına bir önerge vererek okul kitaplarında Çerkesleri ve diğer etnik toplulukları rencide edebilecek ifadelerin ve sıfatların silinmesini, yeni kuşakların zihninde hiçbir olumsuz iz bırakılmamasını önerdim. Sayın Bakan buna özen gösterdikleri yolunda bir cevap verdi ama uygulama tam onun söylediği gibi midir, bilemeyeceğim. Eğer okul kitaplarında sizlerini üzecek, rencide edecek ifadeler hala yer alıyorsa lütfen bunu bize bildirin, biz de gerekli girişimleri yapalım.

… Kafkasya’dan gelip bu ülkeyi ikinci vatanları yapanlar Atalarının doğdukları topraklarla da bağlarını, ilişkilerini kesmemişlerdir…

… Milletvekili arkadaşlarım Atilla Kart ve Hikmet Erenkaya ile birlikte sarf ettiğimiz bütün çabalara rağmen hala İstanbul veya Trabzon ile Sohum arasında uçak seferleri, Trabzon’la Sohum arasında gemi seferleri başlatamadık.

… Bazı etnik grupların dillerinden radyo ve televizyon yayınları yapılıp da Çerkeslerin aynı doğrultudaki taleplerinin geri çevrilmesi bizce yanlış olmuştur…

Çifte vatandaşlık sorunu var. ..  Türk mevzuatında çifte vatandaşlık vardır, yasaldır, meşrudur. Kafkas kökenli vatandaşlarımızdan isteyenlere bu hakkı tanımalıyız.

Diplomaların denkliği de çözüm bekleyen sorunlar arasındadır. Bütün bu sorunlar Türkiye’nin çözebileceği sorunlardır. Yeter ki, biraz ilgi gösterilsin ve çare aransın…

Sayı : 2009 12