Demokrasi İçin Çerkes Girişimi

0
473

Türkiye için Demokrasi istiyor 

Açılım, Kürt Açılımı, Demokratik Açılım,.. 

Tartışmalar sürerken, süreci değerlendiren Çerkesler, “Demokratik ve kültürel gelişmeyi salt bir etnik grubun değil, ‘tüm Türkiye Halkları’nın ortak ihtiyacıdır’ temelinde algılayıp, ayrıcalıksız, herkes için ve herkesle beraber” olmak adına adımlarını attılar ve net bir mesaj verdiler: 

“Ülkemizin tüm kimlikleri ve vatandaşları için özgürlük ve eşitliğin temel alındığı, farklılıkların zenginlik olarak değerlendirildiği, birlikte yaşama iradesinin korunduğu, günlük hayatın ve siyasetin sivilleştiği ‘Demokratik Türkiye’ hedefimiz olmalıdır”.     

Çerkeslerin oluşturduğu sivil girişim, 9 Aralık günü Taksim Eresin Premier otelde bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Girişim sözcüleri Yalçın Karadaş ve Hulusi Üstün, “Demokrasi herkesin ihtiyacıdır!” diyerek “Demokratik Yeniden Yapılanma” çağrısında bulundu. 

Basın Bildirisi: 

“DEMOKRATİK YENİDEN YAPILANMA” ÇAĞRISI 

“Demokratik Yeniden Yapılanma” süreciyle ilgili değerlendirmelerimizi bugün kamuoyu ile paylaşarak, öncelikle tüm kimliklerin, inançların ve düşüncelerin özgürce ifade edilmesi gerektiğine olan inancımızı ve şiddetin her türlüsünü reddeden tavrımızı deklare ediyoruz. 

“Demokratik Yeniden Yapılanma” sürecinin, sadece bir etnik kimliğin siyasi ve kültürel hakları konusuna indirgeyen algıdan kurtarılıp, süreci bir mevzi kazanma veya yitirme savaşına dönüştürmeden, ülkemiz ve halkımız adına bir yenilenme ve yeniden yapılanma fırsatı yaratmak için; 

Çocuklarımıza, kendilerini daha güvende hissedecekleri, daha mutlu yaşayabilecekleri ve çatışmanın, baskının değil, barışın, eşitliğin, özgürlüğün, sevginin egemen olduğu bir ülke bırakmak için; 

Yaşanan sürecin bu ülke ve toplum lehine sonuçlanması için; 

Ülkemizin tüm kimlikleri ve vatandaşları için özgürlük ve eşitliğin temel alındığı, farklılıkların zenginlik olarak değerlendirildiği, birlikte yaşama iradesinin korunduğu, günlük hayatın ve siyasetin sivilleştiği “Demokratik Türkiye” hedefimiz olmalıdır. 

Ülkemizin toplumsal yaşamını belirleyen temel belge olan anayasanın, toplumun bütününün talep ve beklentilerini karşılayabilmesi önemlidir. Bu nedenle; 

-Vatandaşlık tanımının yeniden yapılarak etnik kimlik vurgusundan arındırıldığı; 

-Ülkemizdeki tüm kültür, kimlik, din ve inançların kendilerini özgürce ifade edebilmelerinin sağlandığı; 

-Demokratik ve kültürel hakların, devletin özel önlem ve teşvikleriyle de güvence altına alındığı; 

-Temel insan hak ve özgürlüklerini koruyan ve geliştiren, herkesin ve her kesimin ülkenin gerçek sahibi olduğu psikolojisini yerleştiren; sivil ve demokratik bir anayasa zorunludur. 

Yaşanası bir Türkiye için; 

-Kendi tarihine yabancılaşan toplumumuzun kolektif hafızasının onarılması için tek tipleştirici ve itham edici resmi tarih tezleri reddedilmeli; bilimsel, sivil ve objektif bir perspektiften tarihimiz yeniden yazılmalıdır. 

-Ana dillerin varlığının hukuki ve fiili güvence altına alınmasına yönelik düzenlemeler yapılmalı ve bu konuda seçmeli anadil eğitimi, ana dilde isim-soy isim alınabilmesi ve yerleşim yerlerinin isimleri alanlarındaki yasaklar giderilmelidir, 

-Anadillerdeki radyo-televizyon yayınlarında ve üniversitelerde dil ve edebiyatla ilgili açılan enstitülerde ileri adımlar atılmalı; tarihi, kültürel zenginliklerimiz ile yaşayan ve ölü tüm diller araştırma konusu yapılmalıdır. 

“Demokratik Yeniden Yapılanma” tarihimizle yüzleşmenin, kendimizle barışmanın ve daha insanca yaşayabilmenin yolunu açacaktır. 

Ülkemizdeki tüm kesimlerin sahip çıkacakları ve bundan onur duyacakları eşitlikçi bir birlikten, barıştan ve demokrasiden yana tavrımızı deklare ediyoruz. 

“Demokratik Yeniden Yapılanma”ya evet, ayrıcalık ve halklar hiyerarşisine hayır! 

Demokrasi herkesin ihtiyacıdır! 

Yok sayarak var olunamaz! 

Demokrasi İçin Çerkes Girişimi 

(Fotoğraflar: Ajans Kafkas) 

 

Sayı : 2009 12