Türkiye Partisi Genel Başkanı

0
447

Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener 

… Sayın Çelik kültürel farklılıklardan, farklılıklarımızla bir arada olmaktan bu farklılıkların ülkemiz açısından nasıl bir büyük zenginlik olduğundan bahsettiler. İşin bir boyutuna gerektiği gibi vurgu yaptılar. Sayın Öymen de Türkiye’deki Kafkas orijinli vatandaşlarımızın somut talepleriyle bağlantılı olarak doğru, güzel değerlendirmelerde bulundular. Kendilerine teşekkür ediyorum… 

Karadeniz’den Hazar Denizi’ne kadar uzanan Kafkas dağlarının kuzey bölgeleri bizim anlatmaya çalıştığımız Kafkasya’dır. Abhazya ve Adıge bölgesinden, Karadeniz kıyısından başlayan Hazar kıyısındaki Dağıstan’a kadar uzanan ve Kafkas dağlarının kuzeyindeki bölgeden Türkiye’ye özellikle 19.yy’dan itibaren gelen göç dalgaları önemli bir nüfusun birikmesine yol açmıştır. 

Kafkasya’dan Türkiye’ye gelen insanlar bu ülkenin savunmasına büyük katkı sağlamışlardır. Kültürel ortamına çeşitlilik katmışlardır. Folkloruyla geleneğiyle adetleriyle Anadolu kültürünü adeta yoğurmuşlardır ve büyük zenginlik katmışlardır… Plevne savunmasından, Kurtuluş Savaşı’na kadar bu toprakların savunulmasında hep Kuzey Kafkaslılar ön planda olmuşlardır… Karl Marx bile ezilen uluslara Kafkas halklarının mücadelesini örnek diye göstermiştir… 

… Kültürel farklılıkların ve etnik farklılıkların taleplerinin bizce gündeme getiriliş biçimi, tartışma biçimi ve yönetimi Türkiye’ye zarar verecek şekilde olmuştur. Birlikten beraberlikten kan dökülmesin diye başlanan sözlerin arkasında sürekli yapılan kavgalar başta Başbakan olmak üzere iktidarın muhalefetle, muhalefetin iktidarla kavgası toplumda bazı duyguların, düşüncelerin ayrışmasını derinleştirmiştir. Bu ayrışmadaki derinleşme de Türkiye’ye zarar veriyor. 

Biz isteriz ki ülkede birlik olsun, beraberlik olsun, farklılıklarımızı zenginlik olarak görelim. Herkesin kendi kimliği ve kişiliği saygı değer olsun. Devlet de ülkemizdeki tüm bireyler de bu farklılığı bir değer olarak kabullensinler… Bazı konular gündeme gelirken doğru bir şekilde bile gündeme gelse yanlış yönetildiği zaman ülkeye zarar verir…   

  

Sayı : 2009 12