Abhaz Dernekleri Federasyonu Girişiminin neden olduğu bir istifa

0
503

Sayın Başkan, 

Misyonu, gerçekleştirilebilir hedefleri, ilkeleri belirlenip; gelecekte toplumumuzu hangi noktaya taşıyacağı tartışılmadan; toplumumuz ekseriyetinin desteğini alacak bir yol-yöntem izlenmeden, kurulma çalışmaları yürütülen yeni federasyonun, 

  *Adige-Abaza ayrışmasını giderek derinleştirmesi; yılların emeği-fedakarlığı ile yeniden ayağa kaldırılan kardeşliğimizi onarılamaz zaafa uğratması, 

  *Abazalar (Aşua, Aşkharua, Apsua) ayrışmasına sebep olması, 

Bunun ilerisinde, 

  *Apsular arasında kamplaşmalara yol açması; küçük yörelerde bile, yeni-yeni; biri birine rakip derneklerin oluşmasına yol açması, 

  *Ayrıca, yılların birikimi-emeği ile gerektiği kadar değilse bile, belli seviyede de kalsa kültürümüzü muhafaza gayretindeki derneklerimizi giderek artan bir ivme ile geriye sürükleyip zayıflatması, 

  *Yılların emeği ile oluşturulan ve son devrede oldukça zayıflayan ve bu proje ile de tümden yok olmaya yönelen geçliğimiz potansiyelinin kültürel geleceğimize vereceği telafi edilemez tahribat, 

  Kafkas Abhazya Kültür Derneği’ne üyeliğimi gözden geçirmemi kaçınılmaz kıldı. 

Üyesi bulunduğum, bir devre de yönetim kurulu başkanlığını yapmaktan onur duyduğum derneğimizin, bu projede öncü rolünü üstlenen-yürüten uygulamaları, dernekte üyeliğimin devam etmesine imkan bırakmamıştır. 

Tüm kişisel değerlerimi alt üst eden bu çalışma-uygulama sebebiyle üzülerek dernek üyeliğinden istifa ediyorum. 

  

Bu bağlamda: 

  1. Dernek üyelik kaydımın derhal silinmesini ve bunun resmen tarafıma bildirilmesini,
  2. Dernek üyeliğinden istifamın gerekçeleri de belirterek üyeler ve adres bankanızda kayıtlı tüm hemşerilere duyurulmasını,
  3. Dernek mail adres bankası kayıtlarından kaydımın silinmesini, rica ederim.

  

Saygılarımla. 

  

Atay Ceyişakar 

30.12.2009 

  

Sayı : 2010 01