Abhaz Federasyonu Kuruluş Çalışmaları (II)

0
493

29 Kasım 2009 tarihinde Düzce toplantısında alınan karar doğrultusunda katılımcı dernek yöneticileri 9 Ocak 2010 tarihinde İnegöl Dernek Lokalinde çalışmalarını sürdürmüştür. 

Saat 14.00’de başlayan toplantı aşağıda belirtilen gündem doğrultusunda devam etmiş ve saat 18.30’da sona ermiştir. 

  

Gündem: 

1    Divan heyeti seçimi 

2    Federasyon Kuruluş Komisyonu çalışmaları hakkında bilgilendirme 

3    Kuruluş ile ilgili yapılan ve yapılacak çalışmalar 

4    Tüzük çalışmaları 

5    Dilek ve temenniler 

  

Gündem 1: 

Divan heyetine Cahit Kale, Feridun Aksoy, Av. Seher Demirel ve Ahmet Ceylan oy birliği ile seçilmiştir. 

  

Gündem 2: 

Komisyon adına söz alan Feridun Aksoy, Düzce toplantısı kararları doğrultusunda, heyet halinde 7 Aralık 2009 tarihinde Düzce K. Kafkas Kültür Derneği, 23 Aralık 2009 tarihinde Kocaeli ve Sakarya Dernekleri, 2 Ocak 2010 tarihinde sırasıyla, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir ve Kütahya Derneklerini, daha sonra 7 Ocak 2010 tarihinde İst. Kafkas Abhazya Kültür Derneğinde İstanbul’da yaşayan Ayhabıları ve aynı akşam Bağlarbaşı Kafkas Kültür derneğinin ziyaret edildiğini belirtmiştir. 

Ayrıca, toplumumuzun saygın kişileri, Sakarya ve Düzce’de bazı Abhaz köyleri de ziyaret edilerek bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirildiğini ve bu bilgilendirme ziyaretlerinin devam edeceğini belirtmiştir. 

Yapılan görüşmelerde, Abhaz Derneklerinin bir Federasyon çatısı altında birleşmelerinin günümüz koşullarının en doğal sonucu olduğunu, bazı bireylerin eskiye dayanan kişisel hesaplaşmaları sonucu, bu oluşumun Abhaz-Adige ayrışmasına neden olacağı gibi kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan kaygıların dayanaksız olduğu belirtilerek, ülkemizde mevcut kanunlar çerçevesinde faaliyetlerde bulunacak olan, bu demokratik sivil toplum kuruluşunun tüm dost ve kardeş Kuzey Kafkas Halklarının temsilcisi olan kurum ve kuruluşlarla, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini vereceğinin altı çizilmiştir. 

Komisyon adına söz alan Bülent Özbelli, Fed. Kuruluş Komisyonu çalışmalarının web üzerinden yayını için çalışmaların sürdüğünü, bu amaç için www.abhazfederasyonu.org ve www.abhazfederasyonu.com isimlerinin tescil edildiğini belirtmiştir. 

  

Gündem 3: 

Katılımcı dernek başkanları sırasıyla söz alarak Düzce toplantısında ortak irade ile alınan karar doğrultusunda 20 Aralık 2009 tarihinde Düzce, 3 Ocak 2010 tarihinde İnegöl ve 8 Ocak 2010 tarihinde Bolu’da derneklerinin olağanüstü Genel Kurullarını yaptıklarını ve ABHAZ DERNEKLERİ FEDERASYONU kurucu üye olmaları konusunda karar aldıklarını beyan etmişlerdir. 

  

Gerçekleştirilen olağanüstü genel kurullarda, Düzce Derneği, 1 menfi oy mevcudiyetini, diğer dernekler ise oy birliği ile karar aldıklarını, Genel Kurula katılımların en üst düzeyde olduklarını beyan etmişlerdir. 

Federasyon Kurucular Kurulu ve görev bölümünün belirlenmesi için Dernek Başkanlarına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

Federasyon kuruluş müracaatının en kısa sürede yapılabilmesini için, dernek yöneticilerinden gerekli evraklarının 25 Ocak 2010 tarihine kadar hazırlanması talep edilmiştir. 

  

Gündem 4: 

Çalışma Komisyonunca hazırlanan taslak tüzük madde madde görüşülmüş, gerekli görülen maddelerde oylama yapılmak suretiyle karar alınmış ve yapılan düzeltmelerle birlikte tüzüğün son şekline getirilmesi ile ilgili Av. Seher Demirel ve Av. Nesrin Şener görevlendirilmiştir. 

Kurulacak federasyonun ismi, yapılan oylama sonunda ABHAZ DERNEKLERİ FEDERASYONU olarak kabul edilmiştir. 

  

Gündem 5: 

Bilecik Derneği adına söz alan Yönetim Kurulu üyesi Sayın Zaman Güral, bu örgütlenmenin bir zorunluluk olduğunu bildiklerini, dernek üyelerinin ağırlıklı olarak Abhaz kökenli olduğu, diğer kardeş K.Kafkas kökenli üyelerinin de bulunduğu, federasyon kurulması için gerekli üye dernek sayısının mevcut olduğunu gördüklerini, kurucu üye olamadıklarını, ancak onuncu ayda yapacakları olağan genel kurulda konuyu görüşerek gerekli adımları atacaklarını bildirmiş, Federasyon kuruluşunda görev alan dernek temsilcilerine teşekkür ettiklerini ve başarılar dilediklerini belirtmişlerdir. 

  

Saygılarımızla 

Abhaz Dernekleri Federasyonu Kuruluş Komisyonu 

  

   KATILIMCI DERNEKLER  TOPLANTIYA KATILAN DERNEK TEMSİLCİLERİ 
1  Ankara Abhaz Kültür Derneği  Cahit KALE (Açba), Feridun AKSOY (Akhusba), Ayhan CIBA (Ajıba), Gürbüz ERCENK (Tarba), Ercan Buluş (Yaşba) 
2  Bolu Abhaz Kültür Derneği  Ümit Atile (Atıyba), Semih Pala (Palba) 
3  Düzce Abhaz Kültür Derneği  İlhan KIYMET (Kuazba), Melih PARLAK (Azınba) Aydın ZORLU (Ayüzba), Oktay KOÇAK (Aşba), Aycan ATAY (Bedia), Bilgin ÖZCAN (Ayüzba) 
4  İnegöl Abhaz Kültür Derneği  Telat ÖZDEMİR (Kabba), Basri SARIKAYA (Agırba), İrfan KAP (Kabba), Nesrin ŞENER, (Pısıpha), R. Cengiz KOÇ (Aşba), Rıfat Özbey (Beya), Sabit Şenol Kıbıç (Kıbıç), Ersin BÜTÜN (Kuazba), Tayfur AKOY (Akoyba), Turgut CİLO (Karaçı), Reyhan Arıcan (Çuğipa), Ulaş Arda ARGUN (Argun), Resul ÖRÜN (Bganba) 
5  İstanbul Kafkas Abhaz Kültür Derneği  Cihan ZAFER (Açüyba), Av. Seher Demirel (Ajiıpha), 

Bülent ÖZBELLİ (Ayüzba), Ahmet CEYLAN (Hapat), 

  

(9 Ocak 2010, İnegöl) 

  

  

Sayı : 2010 01