DNA’nı yolla, ‘aslen’ nerelisin öğren

0
9

DNA’nı yolla, ‘aslen’ nerelisin öğren
‘Asıl memleketinizi’, atalarınızın hangi yollan aşıp nerelerde ömür tükettiğini öğrenmek ister misiniz? ‘The Genographic Project’ dileyenin merakını gideriyor
National Geographic Cemiyeti ve IBM’in ortaklaşa yürüt­tüğü ‘The Genographic Project’ ile insanoğlunun aile ağacı çıkarılıp, gü­nümüzde yaşayan insanların köke­ninin nereden geldiği ve nerede ya­şayıp dünyaya yayıldıkları araştırı­lıyor. Genetik uzmanı Dr. Spencer Wells başkanlığındaki ‘Genographic Projesi’ için dünyanın farklı köşele­rinde yaşayan çok sayıda gönüllüden DNA örneği toplanıyor.
Projenin hedefi, insanlığın kesin olarak nereden yayılmaya başladığı­nı ortaya çıkarmak. Genographic Project’te yer alan bir uzman ekip, in­sanoğlunun Afrika’nın kalbindeki kökenlerinden, dünyanın dört bir ya­nına dek uzanan yolculuğunu, zaman ve mekânlara göre araştırıyor. Bunu yapmak için de bağışlanan DNA ör­nekleri, özel laboratuvarlarda ve bil­gisayarlar yardımıyla analiz ediliyor.
Proje, yeni eklenen DNA örnek­leriyle her geçen gün genişliyor. Ancak, o ana kadar elde edilen veri­lerin anlamı da gün geçtikçe değişe­biliyor. Öte yandan her yeni bilgi in­san göçleriyle ilgili bilgi eksikliklerini giderirken bilinmeyen pek çok nok­ta da açığa çıkacak.
Ataların izi sürülüyor
Projeye katılmak isteyenlerin, http.genographic.nationalgeog-raphic.com ‘ adresindeki internet si­tesine girip, 99 dolar ve kargo ücre­ti karşılığında DNA toplama kiti sa­tın alması gerekiyor. Kitle birlikte ge­len aparatın ağız içerisine sürülmesiyle elde edilen DNA örneği saklayıcı içine konulup, laboratuvara kar­go yoluyla geri gönderiliyor.
Sonuçlar ise gelen kitte yazılı ki­şiye özel kimlik numarasının inter­net sitesine girilmesiyle öğrenilebiliyor. Sonuçlarda, kişinin atalarının binlerce yıllık göç serüveni ve nere­lerde yaşadıkları hakkında bilgiler yer almakta. Proje yetkilileri topladıkla­rı bilgilerin, bu proje dışında başka hiçbir amaçla kullanılmayacağı ko­nusunda garanti veriyor. (aa)
 

Sayı : 2010 01

Yayınlanma Tarihi: 2010-01-01 00:00:00