Hendek Toplantısı Sonuç Bildirisi

0
471
Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi’nin öncülüğünde başlatılan ayrı federasyon kurma girişimi, 3 Ocak 2010 Pazar günü Hendek’te yapılan genişletilmiş bölge toplantısında değerlendirildi. Hendek Kafkas Kültür Derneği’nin çağrısı ile yapılan toplantıya bölge derneklerinin yöneticileri, kanaat önderleri, sivil inisiyatif grupları ve gençlik gruplarının sözcüleri olmak üzere 95 temsilci katıldı. Bir sonraki toplantının, Türkiye’deki tüm Kafkas dernekleri yöneticilerinin, kanaat önderlerinin ve gençlik temsilcilerinin katılımıyla 17 Ocak Pazar günü saat 14:00’de Sakarya Kafkas Kültür Derneği’nin ev sahipliğinde yapılmasına; tüm bu gelişmelerin Abhazya’daki ilgili kişi ve kurumlara duyurulmasına, Sakarya toplantısı sonunda, güncel konu ve sorunlarla ilgili Abhazya Cumhuriyeti yetkilileri ile  görüşmeler  yapmak üzere heyet seçilmesine karar verildi.
Oy birliği ile kabul edilen sonuç bildirgesi:
1. Hendek Kafkas Kültür Derneği’mizin, Sakarya, Kocaeli ve Eskişehir derneklerimizin de katılımı ile yaptığı 16 Aralık 2009 tarihli “Ayrı federasyona, bölünmeye hayır” başlıklı çağrısı toplumumuzun büyük çoğunluğunca benimsenerek desteklenmiştir. Bu çağrıda belirtilen görüş ve düşünceleri teyidle; toplumumuz, bugünkü koşullarda ayrı federasyon kurma girişimini bölünmeye ve diaspora gücünü zayıflatmaya hizmet eden marjinal bir hareket olarak görmüş ve reddetmiştir.
 2. Ayrı federasyon oluşumuna öncülük edenlerle, derneklerimizde ve diğer platformlarda müteaddit defalar yapılan görüşmelerde, toplumsal dayanışmaya, birlik ve beraberliğe zarar veren bu girişimden vazgeçmeleri yönündeki samimi önerilerimize rağmen, toplumu maniple etmeye, dikte ve dayatma yoluyla görüşlerini empoze etme çalışmalarını hayretle ve esefle karşılamaktayız. Toplumumuzun büyük çoğunluğu tarafından reddedilen bu  girişimi hala ısrarla, inatla ve hırsla sürdürmeye çalışanların bu davranışının altındaki mantığı anlaşılır bulamamaktayız.
 3. Ayrı federasyon girişimine öncülük edenler, bu girişimin Abhazya tarafından da desteklendiğini iddia ederek kafa karışıklığı yaratmak istemektedir. Bu iddianın asılsız olduğu teyid edilmiştir. Zira diasporanın bölünmesi, parçalanması Abhazya’nın isteyeceği son arzudur. Abhazya’nın diasporadan isteği birliktir ve birliğin sağladığı siyasi güçtür. Diasporadan Abhazya’ya daha fazla insan, iş ve sermaye gücü akışının sağlanmasıdır. Diasporanın bölünmesi, parçalanması olsa olsa Gürcistan’ın işine yarayacaktır.
 4. Ayrı federasyon oluşumuna öncülük edenlerin izanına ve vicdanına son kez sesleniyoruz: Toplumda daha fazla tahribata neden olmadan, gerilimi daha da tırmandırmadan bu girişimden vazgeçmelisiniz! Toplumumuz ve kurumlarımız üzerinde tahakküm kurma hevesinden vazgeçmelisiniz! Toplumumuzu bölerek diaspora gücünü zayıflatmanın Abhazya’ya zarar vereceğini unutmamalısınız!
5. Uzun yıllardan beri, ‘seçimli genel kurullar düzenleyerek güven tazelemeyen’, bugün ayrı federasyon girişimine önayak olan Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi üyeleri; toplumsal dayanışmayı, bütünleşmeyi baltalayan eylem ve söylemleriyle topluma ve Abhazya davasına zarar veren bir odak haline gelmişlerdir. Komite bu haliyle toplumumuzu ve Abhazya davasını temsil etmemektedir. Bundan böyle, tüzüğünde öngörüldüğü üzere seçimli genel kurulla kendini yenileyinceye ve toplumla yeniden bütünleşinceye kadar Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi’ni tanımayacağımızı, desteklemeyeceğimizi ve hiçbir çalışmasına katılmayacağımızı ilan ediyoruz! Kafkas Abhazya Dayanışma Komitesine; bugünkü yapısıyla Türkiye’deki Abhazlar’ı temsil edemeyeceği cihetle, ‘komite’ sıfatıyla hiçbir etkinlikte bulunmamasını önemle tavsiye diyoruz.
Hendek Kafkas Kültür Derneği – Sakarya Kafkas Kültür Derneği – Kocaeli Kafkas Kültür Derneği – Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği – Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneği – Bozüyük Kuzey Kafkas Kültür Derneği – Apsuvara.com – Abhazya’nın Dostları İnisiyatifi – Ahakuytra Gençlik Grubu (3 Ocak 2010)
 

Sayı : 2010 01