Gürcistan’ın Reentegrasyon Planı’na Sergey Bagapş’ın Yanıtı

0
9

Gürcistan’ın Reentegrasyon Planı’na
Sergey Bagapş’ın Yanıtı
Gürcistan’ın Abhazya ile işbirliği yapma konusundaki sözde planı en az on yıl gecikmiştir.
Daha kapsamlı iş-ticaret, eğitim, sağlık hizmetleri ve kültürel etkileşim alanına sahip olmak; tüm bunlar evrensel olarak kabul edilmiş güven artırıcı önlemlerdir. Abhazya aynı düşünceleri 1997’de sunmuş ve Gürcistan reddetmiştir. Abhazya bir daha asla Gürcistan’ın parçası olmayacaktır, ve halkı güvenilmez ve kavgacı komşu hükümetin boş vaatleri için vatandaşlıklarından vazgeçmeyecektir. Gürcistan halkı içinde, özgür ve bağımsız bir Abhazya’yla bağlantıyı isteyen pek çok insan olduğuna inanıyoruz. Bu insanlar, bizim Abhazya’da üç kez yaptığımız gibi kendi liderlerini seçerlerse belki de bölgede barış ve istikrara erişebileceğimiz bir döneme girilecektir.
Sergey Bagapş
Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
01.02.2010
(circassianworld.com – abkhazworld.com)
Çev: Serap Canbek

Sayı : 2010 02

Yayınlanma Tarihi: 2010-02-01 00:00:00