Gençler Federasyondan Güvence İstedi

0
482

Federasyon’un Eğitim ve Teşkilatlanma Sorumlusu Şamil Jane’nin verdiği konferansta söz alan gençler, derneklerde kendilerine ilişkin çok çeşitli sınırlamalar olduğunu belirterek, ‘yaş sınırlaması’ ve eğitim taleplerine yeterli yanıtın verilmediğini söylediler.  

Şamil Jane ise bu eleştirilere “Somut olarak doğacak bildirimlerinize cevap verebileceğimizin taahhüdünde bulunuyorum” yanıtını verdi.  

İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nde “Gençlerin federasyon ve derneklerimizden eğitim – teşkilatlanma konusundaki beklentileri” konulu konferansın konuşmacısı Şamil Jane, gençleri aktif müdahaleye çağırırken, Çerkes toplumunun gençlere yönelik tavrında da ‘çifte standart’ olduğunu söyledi. 

Kafkas Kültür Dernekleri Federasyonu Eğitim ve Teşkilatlanma Komisyonu sorumlusu Jane, 13 Şubat’ta verdiği konferansta, şu noktalara değindi: 

“Gençlik olaylara daha aktif katılabilmelidir. Toplumumuzda kendi insanlarımızla ilgili ‘Genç’ tanımında çifte standart bulunmaktadır. Meslekleri nedeniyle problemlerimizi çözmeleri için güvendiğimiz 25-30 yaşındaki kişiler ‘yetişkin’ olarak kabul edilirken kendi toplumumuzda aynı yaştaki kişilere dünkü çocuk muamelesi yapılmaktadır. Gençlerimizin öne çıkarılması ve toplumsal olayların çözümüne katılmaları sağlanmalıdır. Bu nedenle Kaffed olarak, Türkiye Çerkes gençliğinin eğitim düzeyinin arttırılması ve gençlik sorunlarının tartışılarak çözüm yollarının aranacağı bir dizi toplantının yapılması düşünülmektedir. Bu toplantıyı, sizlerden gençliğin örgütlenmesi ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi görüşlerinizi almak için düzenlemiş bulunuyoruz.” 

Var olan örgütlenmelerdeki ‘yaş sınırı’ sorununa değinen Şamil Jane, kendi gençlik dönemindeki sıkıntılardan da bahsederek şunları anlattı: “Biz liseden üniversiteye geçerken elimizde İsmail Berkok, Yusuf  İzzet Paşa, Yaşar Bağ gibi isimlerin kitapları vardı. Yayınlar kısıtlıydı. Edebi ve güncel yayın konusunda çok eksiktik. Ama bugün çıkan yayınları izlemeye  yetişemiyoruz bile. Bu çok sevindirici bir durum. Tabi ki daha da iyi, ileri olmalı bu çok sevindirici bir durum.” 

Gençlik komisyonlarındakilerin, belli yaş sınırları içinde olması gerektiği, aksi halde komisyonda sağlıklı bir iletişim kurulamamasını, yanı sıra başka gençlerin de çalışmalara katılmasını engelleyebileceği tartışıldı. Belli yaşın üzerinde yer alanların, gençlik komisyonunda değil de farklı sorumluluklar almalarının daha büyük katkı sağlayacağı da vurgulandı. 

2005 yılında Başkanlar Kurulu toplantısında derneklerde seminerler verilmesinin tüm başkanlar nezdinde kabul edildiğini, bu eğitim seminerlerinin İzmir, Ankara, Eskişehir ve Bursa’da yapıldığını belirten Jane, “Ama nedense İstanbul da bu gerçekleşmedi. Sonrasında ise sadece Karacabey derneğinden ‘kimlik’ hakkında seminer talebi geldi.”dedi. 

Bu sözler üzerine salondan gelen ısrarlı ‘Neden’ sorusuna Şamil Jane şu yanıtı verdi: “İstanbul’da yapılmamasının nedeni olarak; ‘talep gelmediği’ söylendi. Bunun üzerine, “Eğer dernek ve gençlik olarak toplantılarımızı yapıp, bu eğitimlerin İstanbul’a da taşınmasını talep edersek, acaba bu eğitimleri derneğe taşıyabilir miyiz” sorusunu da “Elbette bizim de sizlerden, gençlerden isteğimiz aynı yöndedir” sözleriyle cevaplayan Jane “Siz çalışmalarınızı yapın, konularınızı belirleyin, yeter ki talep edin. Zamanlamasını, programını birlikte oluşturalım” dedi. 

Jane, Federasyon olarak Türkiye çapında gençleri nasıl toplayabilecekleri, gençlerin hangi konularda eğitim istediğini belirlemek üzere hazırlıklara başladıklarını da vurgulayarak şunları ekledi: “Buna hız vermeliyiz. Bunu önemsediğimizi belirtiyor ve somut olarak doğacak bildirimlerinize cevap verebileceğimizin taahhüdünde bulunuyorum.” 

Toplantıya geniş bir katılım olmasına rağmen, gençlerin çoğunluğu oluşturmadığı dikkati çekti. Soyadı hakkı ve bu konudaki çalışmalarla, beklentilerin önemli yer tuttuğu toplantıda, toplumsal karar alınması gerekliliği ile ‘Adigece, Abazaca soyismi’ alabilmek için başvuru yapılması talepleri dile getirildi. 

Toplantıda söz alanlardan Adnan Cankılıç, her toplumda kanatların olduğundan, hükümetle uzlaşan tarafların varlığı kadar dik bir duruş sergileyen tarafların da bulunduğundan bahsederek şunları söyledi: “Çerkesçe soyadının peşine düşülecek, iyi güzel ama bunun bir sonuca ulaştırılması için pratiklere ihtiyaç var. Şimdiye kadar sokaklarda gerçekleştirdiğimiz bir organizasyon ya da başka etkinliklerin olmaması bu sonuçları doğurdu. Bunun altyapısını oluşturmak için Kürtler, Aleviler vs gibi yapılanmalıyız. Toplumsal örgütlülüğü geleceğe taşımak için siyasi yapılanmamız olmalı. Demokratik açılım sürecinde treni kaçırmadan alelacele örgütlenmeye çalışıyoruz. Bu da altyapımız olmadığı için olumlu sonuçlar doğurmuyor. Bundan sonrası için yapılanma, eğitim ve örgütlenme çalışmalarına hız kazandırılmalı. Adımlarımızı sağlam atmalıyız. Zira zemin dünden daha kaygan.” 

  

Sayı : 2010 03